Công văn 2439/BKHCN-KHTC

Công văn số 2439/BKHCN-KHTC về việc Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2439/BKHCN-KHTC Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2007


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số 2439/BKHCN-KHTC
V.v: Thực hiện dự toán NSNN năm 2007

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2007

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan quản lý liên quan trong điều hành và chấp hành dự toán thu, chi NSNN năm 2007. Trong đó, đề nghị quan tâm một số nội dung sau đây:

I. Các đơn vị dự toán cấp II khẩn trương gửi báo cáo giao dự toán năm 2007 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/9/2007.

II. Các đơn vị có thu tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN đã được giao năm 2007.

III. Thực hiện dự toán chi NSNN đã được giao:

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán 9 tháng và ước thực hiện dự toán cả năm 2007, các đơn vị gửi các tài liệu sau đây về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 05/10/2007 để tổng hợp và phối hợp với Bộ Tài chính xử lý, giải quyết:

1) Báo cáo đề nghị điều chỉnh dự toán giữa các nhóm mục chi NSNN. Báo cáo chi tiết dự toán cần điều chỉnh theo từng đơn vị sử dụng NSNN, từng loại kinh phí, từng nhiệm vụ chi và lý do phải điều chỉnh nhóm mục chi của từng nhiệm vụ.

2) Báo cáo dự kiến số kinh phí cần chuyển số dư dự toán sang năm sau chi tiếp và số kinh phí không thực hiện hoặc không thực hiện hết dự toán đề nghị điều chỉnh giảm dự toán năm 2007.

Báo cáo chi tiết theo từng đơn vị sử dụng NSNN, từng loại kinh phí, từng nhiệm vụ chi NSNN và lý do không thực hiện hoặc không thực hiện hết dự toán năm 2007 của từng nhiệm vụ.

3) Dự toán cần bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ đã được giao bổ sung trong kế hoạch năm 2007.

Báo cáo chi tiết theo từng đơn vị sử dụng NSNN, từng loại kinh phí, từng nhiệm vụ chi NSNN được giao bổ sung, kèm theo thuyết minh, dự toán chi tiết và các tài liệu liên quan của từng nhiệm vụ.

Mẫu biểu các báo cáo được gửi kèm theo.

Nếu đến hết ngày 5/10/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được báo cáo của đơn vị thì coi như đơn vị không có nhu cầu điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2007.

(Đề nghị gửi bản in và kèm theo file mềm hoặc gửi qua e-mail theo địa chỉ: [email protected] để thuận lợi cho công tác tổng hợp).

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH &CN;
- VP Bộ, Vụ TCCB, Vụ HTQT
(để phối hợp)
- , KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Song

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2439/BKHCN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2439/BKHCN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2007
Ngày hiệu lực19/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2439/BKHCN-KHTC

Lược đồ Công văn 2439/BKHCN-KHTC Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2439/BKHCN-KHTC Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2439/BKHCN-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Ngọc Song
        Ngày ban hành19/09/2007
        Ngày hiệu lực19/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2439/BKHCN-KHTC Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2007

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2439/BKHCN-KHTC Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2007

              • 19/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực