Công văn 244/BNN-ĐMDN

Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh n


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/BNN-ĐMDN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg  

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các công ty mẹ - Tổng công ty 90;
- Các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 5, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các công ty mẹ - Tổng công ty 90, các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (sau đây gọi là doanh nghiệp), thực hiện các công việc sau:

Xây dựng Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó cần chú ý rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề kinh doanh tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính và nhiệm vụ được giao, các ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính (theo nội dung công văn số 181/BNN-ĐMDN ngày 31/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đăng ký kê khai ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh); chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 có tính đến năm 2020; phương án tổ chức lại sản xuất, kinh doanh; kế hoạch đầu tư phát triển; tái cơ cấu các đơn vị thành viên và nguồn nhân lực; kế hoạch thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính theo các hình thức bán vốn, chuyển vốn, chuyển giao doanh nghiệp.

Báo cáo của doanh nghiệp gửi về Bộ (Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 25/02/2012 để Bộ xem xét, phê duyệt và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012.

Yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên, đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để bc);
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 244/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu244/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2012
Ngày hiệu lực08/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh n


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh n
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu244/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành08/02/2012
        Ngày hiệu lực08/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh n

           Lịch sử hiệu lực Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh n

           • 08/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực