Công văn 2442/TCHQ-GSQL

Công văn 2442/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2442/TCHQ-GSQL 2018 điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2624/HQHP-PTXNK ngày 28/02/2018 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Luật Hải quan; điểm c khoản 3 Điều 47 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Vì vậy, để xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với xe phục vụ an ninh, quốc phòng, lô hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu đã có văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận lô hàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(2) Doanh nghiệp nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác (nếu có) hoặc đã được tổ chức bảo lãnh tín dụng hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế cho lô hàng đang đề nghị xác nhận tờ khai nguồn gốc và các lô hàng nhập khẩu trước đó vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (đ biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2442/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2442/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2018
Ngày hiệu lực07/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2442/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2442/TCHQ-GSQL 2018 điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2442/TCHQ-GSQL 2018 điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2442/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành07/05/2018
        Ngày hiệu lực07/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2442/TCHQ-GSQL 2018 điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2442/TCHQ-GSQL 2018 điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh

           • 07/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực