Công văn 2443/BKHCN-ĐTG

Công văn 2443/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2443/BKHCN-ĐTG 2019 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2443/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO

Phúc đáp Văn bản đề ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc hàng nông nghiệp đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì các máy móc, thiết bị trong lĩnh vực nông nghiệp không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Như vậy, các máy móc, thiết bị trong lĩnh vực nông nghiệp có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg: “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dng phc v trc tiếp cho hot đng sản xuất của doanh nghip tại Vit Nam. Do đó, doanh nghiệp không được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về với mục đích kinh doanh.

- Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của mình tại Việt Nam có thể nhập khẩu theo phương thức nhập khẩu trực tiếp hoặc nhập khẩu ủy thác. Việc nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg phải tuân thủ theo các quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối h
p);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Nam Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2443/BKHCN-ĐTG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2443/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(31/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2443/BKHCN-ĐTG

Lược đồ Công văn 2443/BKHCN-ĐTG 2019 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2443/BKHCN-ĐTG 2019 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2443/BKHCN-ĐTG
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Nam Hải
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (31/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2443/BKHCN-ĐTG 2019 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2443/BKHCN-ĐTG 2019 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực