Công văn 2443/GSQL-GQ4

Công văn 2443/GSQL-GQ4 năm 2017 bổ sung C/O để hoàn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2443/GSQL-GQ4 2017 bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2443/GSQL-GQ4
V/v bổ sung C/O để hoàn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta.
(Đ/c: Tầng 14 Tòa nhà Zodiac, Đường Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 201705/CV-TCHQ ngày 21/9/2017 của Công ty TNHH Quốc tế Delta trình bày vướng mắc liên quan đến việc nộp bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế cho tờ khai hải quan số 101554169620 ngày 12/8/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty đã khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp bổ sung C/O mẫu AK bản chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại điểm 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính nhưng C/O bị từ chối do không hợp lệ thì C/O mẫu AK cấp lại được xem xét chấp nhận nộp bổ sung trong thời hạn hiệu lực của C/O.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Phụ lục V Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương, C/O được cấp thay thế C/O bị lỗi trước đó phải thể hiện ngày cấp của C/O bị lỗi. Do đó, C/O mẫu AK số tham chiếu K016-17-0680096 ngày 12/9/2017 không hợp lệ.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bắc Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2443/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2443/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2443/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2443/GSQL-GQ4 2017 bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2443/GSQL-GQ4 2017 bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2443/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2443/GSQL-GQ4 2017 bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2443/GSQL-GQ4 2017 bổ sung C/O mẫu AK để được hoàn thuế

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực