Công văn 2446/TCHQ-TXNK

Công văn 2446/TCHQ-TXNK về hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2446/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2446/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
(Số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/VTQĐ-XNK ngày 05.01.2011 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc giải đáp, hướng dẫn việc thực hiện quy định về mặt chính sách đối với mặt hàng là hệ thống thiết bị trạm gốc BSS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06.12.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hệ thống thiết bị trạm gốc BSS đồng bộ gồm một tập hợp các máy móc thiết bị thuộc chương 84,85, nếu đáp ứng chú giải 3,4,5 Phần XVI của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC nêu trên mà:

- Thiết bị chính theo xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành là trạm thu phát gốc BTS thì toàn bộ hệ thống thiết bị trạm gốc BSS được phân loại theo thiết bị chính là trạm thu phát gốc BTS, thuộc nhóm 85.17, mã số 8517.61.00.00.

- Thiết bị chính theo xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành là thiết bị khác (không phải là trạm thu phát gốc BTS) thì toàn bộ hệ thống thiết bị trạm gốc BSS được phân loại vào mã số tương ứng của thiết bị chính đã xác nhận đó.

Thủ tục, hồ sơ để kê khai, tính, nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06.12.2010 nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Viễn thông Quân đội biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2446/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2446/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2446/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2446/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2446/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2446/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2446/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế

            • 27/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực