Công văn 2447/BYT-DP

Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2447/BYT-DP 2021 rà soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/BYT-DP
V/v rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Quyết định 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Trên cơ sở Quyết định 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19, 13 tỉnh, thành phố và 21 sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đã tiếp nhận vắc xin và thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 miễn phí đợt 1 từ ngày 08/3/2021 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Đ có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đợt tiếp theo, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 17/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

1. Lực lượng tuyến đu phòng, chống dịch, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...).

- Lực lượng Quân đội (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

- Lực lượng Công an (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và người thân được cử đi công tác nhiệm kỳ; cán bộ trực tiếp tham gia đón các đoàn khách của Chính phủ và đón người Việt Nam từ nước ngoài về; Đoàn Ngoại giao và các tổ chức thuộc hệ thống Liên hp quốc tại Việt Nam.

3. Nhân viên hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

4. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

5. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

6. Người mắc các bệnh mãn tính.

7. Người trên 65 tuổi.

8. Người sinh sống tại các vùng có dịch.

9. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

10. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Số lượng từng nhóm đối tượng tiêm chủng cần được tổng hợp theo mẫu đính kèm, gửi về Cục Y tế dự phòng (Email: tiemchu[email protected], số điện thoi: 0243.8462364) và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Quốc phòng
ph/hợp chỉ đạo);
- Bộ Công an
ph/hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để p
h/hp chỉ đạo);
- Các Viện VSDT, Pasteur;
- Trung tâm KSBT 63 tỉnh/TP;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19
(Gửi kèm Công văn số 2447/BYT-DP ngày 05/4/2021 của Cục Y tế dự phòng)

TT

Nhóm đối tượng tiêm chủng vắc xin COVID-19

S lượng

1

Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

 

1.1

Người làm việc trong cơ sở y tế

 

1.2

Người tham gia phòng chống dịch

 

 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp

 

 

- Người làm việc ở các khu cách ly

 

 

- Làm nhiệm vụ truy vết

 

 

- Điều tra dịch tễ

 

 

- T covid dựa vào cộng đồng

 

 

- Tình nguyện viên

 

 

- Phóng viên

 

1.3

Lực lượng quân đội (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch)

 

1.4

Lực lượng công an (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch)

 

2

Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và người thân được cử đi công tác nhiệm kỳ; cán bộ trực tiếp tham gia đón các đoàn khách của Chính phủ và đón người Việt Nam từ nước ngoài về; Đoàn Ngoại giao và các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

 

3

Nhân viên hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh

 

4

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước

 

5

Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người

 

6

Người mắc các bệnh mãn tính

 

7

Người trên 65 tuổi

 

8

Người sinh sống tại các vùng có dịch

 

9

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội

 

10

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài

 

 

Tổng

 

Ghi chú: Đối với các tỉnh, thành phố đã triển khai đợt 1, thống kê cả số đối tượng đã tiêm đợt 1

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2447/BYT-DP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2447/BYT-DP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2021
Ngày hiệu lực05/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(07/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2447/BYT-DP 2021 rà soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2447/BYT-DP 2021 rà soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2447/BYT-DP
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành05/04/2021
        Ngày hiệu lực05/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (07/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2447/BYT-DP 2021 rà soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID19

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2447/BYT-DP 2021 rà soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID19

           • 05/04/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực