Công văn 2448/CT-TTHT

Công văn 2448/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2448/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H
CHÍ MINH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1
Mã số thuế: 0301446422

Trả lời văn bản số 174/HT1-TCHC ngày 22/01/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN:

- Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.”

- Tại Khoản 1.i Điều 25 quy định về khấu trừ thuế:

“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Trường hợp Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại trạm nghiền Thủ Đức (cơ sở di dời theo quy hoạch đô thị) thì khoản trợ cấp thôi việc, mất việc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Trường hợp Công ty trả các khoản hỗ trợ khác cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đối với người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, không còn làm việc tại Công ty thì trước khi chi trả thu nhập, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đng trở lên. Đối với người lao động nhận trợ cấp trong thời hạn hợp đồng lao động ký với Công ty thì trước khi chi trả thu nhập, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
148-1195007/2019-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2448/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2448/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2448/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2448/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2448/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2448/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2448/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh

           • 21/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực