Công văn 2449/BGDĐT-GDTH

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH năm 2016 về khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/BGDĐT-GDTH
V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gi: Giám đốc các S Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp. Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. Đ khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số việc như sau:

1. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dc của địa phương.

- Tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường, cha mẹ học sinh để hạn chế chạy trường, chạy lớp.

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp.

- Nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiu học và trung học cơ sở dưới bất k hình thức nào.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo việc phân tuyến, giao ch tiêu tuyển sinh cho phù hợp với ch tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương mình quản lý.

- Đm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

- Đề nghị các s giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi bắt đầu năm học 2016 - 2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng (để biết);
- Vụ GDMN
, GDTrH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2449/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2449/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2449/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016

              • 27/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực