Công văn 2450/TCHQ-KTTT

Công văn 2450/TCHQ-KTTT về thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2450/TCHQ-KTTT thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT mặt hàng lương thực

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 379/HQCB-NV ngày 8/5/2008 của Cục Hải quan Cao Bằng vướng mắc trong việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm h, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: "thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Điểm này quy định mặt hàng lương thực chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%; còn mặt hàng lương thực là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức cá nhân tự sản xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (quy định tại khoản 1 điều 4).

Tại Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm). Điểm này quy định mặt hàng lương thực chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, còn mặt hàng lương thực là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại điểm 1.1, Mục II phần A Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC.

Như vậy, mặc dù Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC không có cụm từ "... trừ các đối tượng quy định tại điểm 1.1, Mục II, phần A Thông tư này" thì mặt hàng lương thực là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu tự sản xuất đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 1.1, Mục II, phần A Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2450/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2450/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2008
Ngày hiệu lực 26/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2450/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 2450/TCHQ-KTTT thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2450/TCHQ-KTTT thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2450/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 26/05/2008
Ngày hiệu lực 26/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2450/TCHQ-KTTT thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực

Lịch sử hiệu lực Công văn 2450/TCHQ-KTTT thuế Giá trị gia tăng mặt hàng lương thực

  • 26/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực