Công văn 2451/CT-TTHT

Công văn 2451/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2451/CT-TTHT 2019 về hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2451/CT-TTHT
V/v hóa đơn điện tử

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Trần Thị Tiểu My.
Địa chỉ: Tầng 23, số 11, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM.
Email: [email protected]

Trả lời phiếu chuyển số 110/PC-TCT ngày 19/02/2019 của Tổng cục Thuế nhận được hỏi đáp về chính sách thuế qua cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính cho đc giả Trần Thị Tiểu My; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã.

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký đin tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.”

Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư để hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên. Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo đơn vị chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì việc điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế thông báo Bà Trần Thị Tiểu My biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn trong văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế "để báo cáo"
- P.PC;
- Lưu VT;TTHT.
250.D

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2451/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2451/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2451/CT-TTHT 2019 về hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2451/CT-TTHT 2019 về hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2451/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2451/CT-TTHT 2019 về hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2451/CT-TTHT 2019 về hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

           • 21/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực