Công văn 2452/GSQL-GQ1

Công văn 2452/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu hàng hóa có tên trên vận đơn là xỉ quặng đồng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2452/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu hàng hóa tên trên vận đơn xỉ quặng đồng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2452/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1158/HQBĐ-NV ngày 27/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa có tên trên vận đơn là xquặng đồng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“5. Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở đ xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định đ xác định các nội dung trên.

Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định đ quyết định việc thông quan hàng hóa.”

Như vậy, trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để xác định chính xác tên hàng, mã số. Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì căn cứ danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng để xác định có được nhập khẩu hay không và xử lý vi phạm, tịch thu hoặc tái xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2452/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2452/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2452/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2452/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu hàng hóa tên trên vận đơn xỉ quặng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2452/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu hàng hóa tên trên vận đơn xỉ quặng đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2452/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2452/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu hàng hóa tên trên vận đơn xỉ quặng đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2452/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu hàng hóa tên trên vận đơn xỉ quặng đồng

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực