Công văn 2453/GSQL-GQ1

Công văn 2453/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm do Cục giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2453/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2453/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2896/HQHCM-GSQL ngày 15/9/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 583/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2017 trao đổi với Bộ Y tế và ngày 23/02/2017, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã có công văn trả lời số 622/ATTP-PC.

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Điều 7 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 622/ATTP-PC dẫn trên thì hàng hóa thuộc Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục ATTP - Bộ Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2453/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2453/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2453/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2453/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2453/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2453/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2453/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2453/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm

         • 11/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực