Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 thực hiện điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện Điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2016

 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………………….

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1988/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/6/2016 gửi đồng chí Giám đốc Sở về Điều tra lao động và tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016 theo Quyết định số 288/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ cuộc Điều tra theo quy định, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc theo công văn số 1988/LĐTBXH-LĐTL nêu trên.

2. Tổ chức triển khai Điều tra trên địa bàn, tổng hợp phiếu Điều tra và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Lao động - Tiền lương) trước ngày 31/7/2016.

3. Kết quả cuộc Điều tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh sẽ được lưu trữ theo quy định và chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để khai thác, phân tích phục vụ công tác chuyên môn.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2455/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2455/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016

              • 30/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực