Công văn 2456/BHXH-TCKT

Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2456/BHXH-TCKT 2020 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu đin Vit Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk

Tiếp theo Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 ca Bo him xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19. Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng ch đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk thực hiện bổ sung một số nội dung sau:

- Chi trả lương hưu, trợ cp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

- Cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng nhận bằng tin mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban CSXH; TT;
Báo, Tạp chí BHXH (để p/hợp);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2456/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2456/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2020
Ngày hiệu lực03/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2456/BHXH-TCKT 2020 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2456/BHXH-TCKT 2020 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2456/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành03/08/2020
        Ngày hiệu lực03/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2456/BHXH-TCKT 2020 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2456/BHXH-TCKT 2020 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9

             • 03/08/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực