Công văn 2461/CT-TTHT

Công văn 2461/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2461/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2461/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Hooker Furniture Corporation tại TP.HCM.
Địa chỉ: Tầng trệt, B
lock A và Block C, tòa nhà An Khang, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.
Mã số thuế: 0314086311

Trả lời văn bản số 23/2018/HFCVN-CV ngày 20/12/2018 (hồ sơ bổ sung số 03/2019/HFCVN-CV ngày 23/01/2019) của Văn phòng đại diện về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); tiếp theo Công văn số 561/CT-TTHT ngày 17/01/2019 trả lời vướng mắc của Văn phòng đại diện, Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế TNCN quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

...đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

…”

Trường hợp Văn phòng đại diện ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm để cho các cá nhân là nhân viên của Công ty mẹ (Công ty Hooker Furniture Corporation tại Mỹ) nghỉ lại trong các chuyến công tác ngắn ngày tại Việt Nam thì khoản tiền thuê căn hộ và tiền điện, nước kèm theo phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân theo quy định tại tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Trường hợp Văn phòng đại diện ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm thì tiền thuê căn hộ được phân bổ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN dựa trên số ngày thực tế cá nhân đó lưu trú tại căn hộ.

Cục Thuế Thành phố thông báo Văn phòng đại diện biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- Phòng TNCN;
- Lưu
VT; TTHT.
199-TNCN-tran trang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2461/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2461/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2461/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2461/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2461/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2461/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2461/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            • 21/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực