Công văn 2463/GSQL-GQ1

Công văn 2463/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2463/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2636/HQHCM-GSQL ngày 21/8/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm mặt hàng muối nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về phản ánh vướng mắc của đơn vị, ngày 11/9/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 2081/GSQL-GQ1 trao đổi với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị chủ trì xây dựng Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT) Theo đó, ngay 25/9/2017 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có công văn trả lời số 682/KTHT-NM cụ thể như sau: Việc kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT đã bao gồm cả nội dung về kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Trong thời gian chờ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT việc thực hiện kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT.

Về việc kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng muối nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 682/KTTH-NM dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

(Gửi kèm công văn số 682/KTTH-NM ngày 25/9/2017 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2463/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2463/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2463/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2463/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2463/GSQL-GQ1 2017 chất lượng muối nhập khẩu

             • 11/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực