Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 về tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL xây dựng thang lương bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH năm 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2463/LĐTBXH-LĐTL
V/v tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ quản lý ngành;
- Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt.

 

Ngày 25/12/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 5320/LĐTBXH-LĐTL về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung đôn đốc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý cơ quan tng hợp tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty cphần được chuyn đi từ doanh nghiệp nhà nước, đánh giá tác động của việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng; nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và thống kê số liệu theo biu mẫu (đính kèm), gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/7/2016 (đồng thời gửi qua email: [email protected].vn).

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt

THỐNG KÊ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

(Kèm theo công văn số 2463/LĐTBXH-LĐTL ngày 01/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Stt

Tên công ty

Vùng lương tối thiểu áp áp dụng

Thang lương, bảng lương

Mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương
(1.000 đồng)

Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề

Các loại phụ cấp lương

Lao động (người)

Quỹ tiền lương
(triệu đồng)

Tng số tiền đóng BHXH (cả doanh nghiệp và ngưi lao động)

Thang lương

Bảng lương

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất (%)

Cao nhất (%)

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

Số lượng

Số bậc trong thang lương nhiều bậc nhất

Số lượng

Số bậc trong bảngơng nhiều bậc nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Công ty A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 2: Đối với Bộ, ngành, địa phương: tổng hợp theo từng công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, công ty độc lập; đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt: tổng hợp theo công ty mẹ và từng công ty độc lập.

- Cột 3: Ghi rõ các vùng lương tối thiểu đang áp dụng là những vùng nào (Vùng I, Vùng II, Vùng III, Vùng IV).

- Cột 13: Kể tên các loại phụ cấp lương trong hệ thống thang lương, bảng lương.

- Đối với công ty chưa xây dng được thang lương, bảng lương thì Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty liệt kê danh sách cụ thể.

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(K
ý tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2463/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL xây dựng thang lương bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL xây dựng thang lương bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH năm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2463/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL xây dựng thang lương bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL xây dựng thang lương bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH năm 2016

           • 01/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực