Công văn 2464/VPCP-KTTH

Công văn số 2464/VPCP-KTTH về quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2464/VPCP-KTTH quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/VPCP-KTTH
V/v quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Xét đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải văn bản số 694/BGTVT-CCĐ ngày 30 tháng 01 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 2500/BTC-ĐT ngày 5 tháng 3 năm 2008; Xây dựng tại văn bản số 423/BXD-KTTC ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tách phần kinh phí rà, phá bom, mìn, vật nổ thành tiểu dự án độc lập trong dự án đầu tư (không thuộc kinh phí giải phóng mặt bằng) do Bộ Quốc phòng thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thanh toán và quyết toán kinh  phí.

2. Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và Xây dựng tại các văn bản nêu trên để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Bộ Quốc phòng cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 TTĐT, các Vụ: KTN, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2464/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2464/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2464/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2464/VPCP-KTTH quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2464/VPCP-KTTH quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2464/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành18/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2464/VPCP-KTTH quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2464/VPCP-KTTH quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

           • 18/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực