Công văn 2466/BNN-TCTL

Công văn 2466/BNN-TCTL hỗ trợ triển khai chính sách trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2466/BNN-TCTL trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/BNN-TCTL
V/v: hỗ trợ triển khai thực hiện một số chính sách trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn, tạo điều kiện các địa phương triển khai cụ thể, tuy vậy, việc triển khai ở một số địa phương còn chậm. Được sự thống nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), trong khuôn khổ dự án VWRAP-WB3, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện hợp phần: Hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại 3 tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Một đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng thế giới lựa chọn là đơn vị tư vấn sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc địa phương để triển khai nhiệm vụ này.

Để việc triển khai nhiệm vụ này hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư), kết hợp với đơn vị tư vấn rà soát, xây dựng Đề án/kế hoạch phân cấp quản lý công trình thủy lợi, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; Chủ trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý các tiểu dự án VWRAP của địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh, các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phân cấp quản lý công trình thủy lợi tại các khu mẫu thuộc dự án VWRAP-WB3.

2. Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý các tiểu dự án VWRAP của địa phương, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh, chính quyền các cấp huyện, xã chủ động, phối hợp và tham gia trực tiếp, chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện các hoạt động của hợp phần này, đặc biệt là quá trình rà soát, xây dựng đề án/kế hoạch phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tỉnh theo quy định của Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; thực hiện thí điểm thành lập mô hình Liên hiệp Hội dùng nước quản lý tuyến kênh liên xã phù hợp.

3. Đây là hoạt động hỗ trợ triển khai chính sách, bao gồm những nội dung không mới, tuy nhiên, vấn đề phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi là nội dung mang đậm tính kinh tế - xã hội, do việc phải huy động mạnh mẽ sự tích cực, chủ động tham gia của người dân, đồng thời cũng cần phải xây dựng các cơ chế hỗ trợ thích hợp để sau khi thực hiện chính sách phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thì hiệu quả của công trình thủy lợi được nâng lên.

Kết quả việc triển khai thành công các cơ chế, chính sách, đặc biệt là chính sách về phân cấp quản lý công trình thủy lợi phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chủ động tham mưu, đề xuất của các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo để triển khai thực hiện thành công chính sách phân cấp quản lý công trình thủy lợi và các cơ chế, chính sách của Bộ đã ban hành, đáp ứng tiến độ chung của dự án VWRAP (cuối năm 2011 sẽ kết thúc), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Viện KHTL Việt Nam;
- Ban Quản lý TWDATL (CPO);
- Trung tâm tư vấn PIM, Viện KT và QLTL;
- Sở NN&PTNT: BG, HT, QN;
- Ban QL tiểu DA VWRAP; BG, HT, QN;
- Chi cục, Cty thuộc BG, HT, QN;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2466/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2466/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2466/BNN-TCTL trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2466/BNN-TCTL trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2466/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành29/08/2011
        Ngày hiệu lực29/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2466/BNN-TCTL trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2466/BNN-TCTL trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

             • 29/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực