Công văn 2468/BHXH-BT

Công văn 2468/BHXH-BT về cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2468/BHXH-BT cấp sổ bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2468/BHXH-BT
V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng

Phúc đáp công văn số 43/CV-BHXH ngày 23/7/2008 và công văn số 34/BHXH-CV ngày 21/7/2008 của Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc Phòng về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong Bộ Quốc Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về mẫu sổ BHXH:

- Người lao động hưởng tiền lương từ ngân sách Nhà nước, đã được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ BHXH (cũ) quy định tại Quyết định số 1443/LĐ-TBXH ngày 09/10/1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 01/01/2009, tiếp tục được sử dụng để ghi, xác nhận quá trình đóng BHXH tiếp theo. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, những người bắt đầu đóng BHXH thực hiện cấp theo mẫu sổ BHXH (mới) quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của BHXH Việt Nam.

- Người lao động thuộc các doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng, đã được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ BHXH (cũ) thì chốt thời gian đã đóng BHXH đến hết ngày 31/12/2008. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, thực hiện cấp theo mẫu sổ BHXH (mới).

2. Về ghi, xác nhận trên sổ BHXH từ ngày 01/01/2009 trở đi:

2.1. Người lao động hưởng tiền lương từ Ngân sách Nhà nước:

- Những người tiếp tục sử dụng sổ BHXH theo mẫu (cũ) phải ghi chi tiết tên loại phụ cấp được hưởng ở cột 3; mức phụ cấp được hưởng ở cột 5 theo thứ tự: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề, để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

- Những người được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ (mới), thực hiện ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên trang sổ tờ rời quy định tại Quyết định số 3636/QĐ-BHXH ngày 16/6/2008 của BHXH Việt Nam.

2.2. Người lao động thuộc các doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng, kể cả những người đã được cấp sổ theo mẫu sổ BHXH (cũ), thực hiện ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên trang sổ từ tờ rời quy định tại Quyết định số 3636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

3. Về cấp thẻ BHYT: Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 và công văn số 4588/BHXH-BT ngày 07/12/2007. Trong đó quy định BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT cho thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ là phù hợp với đặc thù của Quân đội, thuận tiện trong việc di chuyển, cấp lại và gia hạn thẻ cũng như khám chữa bệnh tại các cơ cở y tế có ký hợp đồng với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, theo ý kiến của BHXH Bộ Quốc Phòng đề nghị cho phép BHXH Bộ Quốc Phòng được thí điểm cấp thẻ BHYT cho thân nhân của quân nhân ở 03 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Về việc này, trong thời gian tới Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ, nếu quy định cho phép BHXH Bộ Quốc Phòng được cấp thẻ BHYT cho thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ thì BHXH Việt Nam sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Đề nghị BHXH Bộ Quốc Phòng căn cứ các nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH các tỉnh, TP (để t/h);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, BT(2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Anh Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2468/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2468/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2008
Ngày hiệu lực31/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2468/BHXH-BT

Lược đồ Công văn 2468/BHXH-BT cấp sổ bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2468/BHXH-BT cấp sổ bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2468/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Anh Vũ
        Ngày ban hành31/07/2008
        Ngày hiệu lực31/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2468/BHXH-BT cấp sổ bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2468/BHXH-BT cấp sổ bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng

          • 31/07/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực