Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 2469/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 2469/LĐTBXH-LĐTL
V/v: chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Theo đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 7135/BTC-TCDN ngày 19/6/2008) về việc hướng dẫn giải quyết chế độ đối với người lao động theo Công văn số 820/STC-TCDN ngày 27/5/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định đối tượng cổ phần hóa là đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty.

Như vậy, khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp thì chỉ có người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của bộ phận doanh nghiệp đó được hưởng chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá và chế độ thôi việc, mất việc làm nếu thôi việc hoặc bị mất việc làm.

2. Chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 áp dụng đối với người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp (thực hiện sắp xếp lại) trước ngày 21/4/1998.

Như vậy, nếu người lao động không làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị quý Sở nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2469/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2469/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2469/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           • 15/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực