Công văn 246TCHQ/KTTT

Công văn số 246TCHQ/KTTT về việc xử lý nợ thuế và nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 246TCHQ/KTTT xử lý nợ thuế và nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 246TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ thuế & nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty thương mại dầu khí Petechim
- Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty thương mại dầu khí Petechim vướng mắc về chứng từ thanh toán qua Kho bạc tại CV 12015/TMDK-TCKT ngày 25/10/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị của Công ty xin được nộp tiền thuế xuất khẩu dầu thô bằng tiền đồng Việt Nam: Căn cứ điều 8 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, Bộ Tài chính đã có công văn 1008 TC/TCT ngày 06/02/1999 chỉ rõ: “Thuế xuất khẩu dầu thô nộp bằng đồng đô la Mỹ), đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Công ty chấp hành theo đúng hướng dẫn tại công văn 1008 TC/TCT nêu trên.

2. Về việc hạch toán của kho bạc Bà Rịa – Vũng Tàu: Căn cứ điểm 4 mục A Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, thì: “Các khoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, bằng hiện vật, bằng ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định, …, … được cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu ngân sách tại thời điểm phát sinh”. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu hạch toán kịp thời số thuế doanh nghiệp đã nộp vào NSNN theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 80/2003/TT-BTC nêu trên, tránh việc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nhận giấy báo có chậm, ảnh hưởng cưỡng chế XNK Công ty.

3. Về đề nghị của Công ty được phép áp dụng cưỡng chế sau 30 ngày kể từ ngày phải nộp thuế xuất khẩu dầu thô: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ điểm 2 mục II phần thứ hai Thông tư 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, thì thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô là 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô. Vì vậy đề nghị Công ty sau khi làm thủ tục xuất khẩu dầu thô cần khẩn trương làm các thủ tục kê khai và nộp thuế, đảm bảo đúng thời gian đã được quy định trong thông tư. Việc đề nghị được chậm xử lý cưỡng chế, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính xin ý kiến xem xét sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/cáo)
- Lưu VP, KTTT (3 bản )

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 246TCHQ/KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu246TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2005
Ngày hiệu lực19/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 246TCHQ/KTTT xử lý nợ thuế và nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 246TCHQ/KTTT xử lý nợ thuế và nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu246TCHQ/KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành19/01/2005
        Ngày hiệu lực19/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 246TCHQ/KTTT xử lý nợ thuế và nộp thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 246TCHQ/KTTT xử lý nợ thuế và nộp thuế

         • 19/01/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/01/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực