Công văn 247/TY-TYCĐ

Công văn 247/TY-TYCĐ năm 2015 vướng mắc khi sử dụng Biên bản 2.15 của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 247/TY-TYCĐ 2015 vướng mắc sử dụng Biên bản 2.15 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TY-TYCĐ
V/v trả lời một số vướng mắc khi sử dụng Biên bản 2.15 của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Phúc đáp Công văn số 376/QLCL-CL2 ngày 05/02/2015 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc một số vướng mắc khi sử dụng Biên bản 2.15 của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT Cục Thú y tiếp thu và chỉnh sửa Biên bản 2.15 (theo Phụ lục gửi kèm) cụ thể như sau:

1. Nhóm chỉ tiêu 44; sửa lại tại Biên bản kiểm tra là “Việc lột phủ tạng có được thực hiện trên giá treo hay trên bàn cao hơn mặt sàn ít nhất 90 cm không?”;

2. Nhóm chỉ tiêu 45: sửa lại tại Biên bản kiểm tra đánh dấu tại ô lỗi nặng;

3. Nhóm chỉ tiêu 52: sửa lại tại Biên bản kiểm tra và Hướng dẫn kiểm tra là “Tất cả tài liệu liên quan có được lưu giữ theo yêu cầu của nhà chức trách tối thiểu là 03 năm không?”.

Trên đây ý kiến tiếp thu và chỉnh sửa của Cục Thú y, đề nghị Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổng hợp, hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TYCĐ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 247/TY-TYCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu247/TY-TYCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực10/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 247/TY-TYCĐ 2015 vướng mắc sử dụng Biên bản 2.15 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 247/TY-TYCĐ 2015 vướng mắc sử dụng Biên bản 2.15 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu247/TY-TYCĐ
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýNguyễn Thu Thủy
        Ngày ban hành10/02/2015
        Ngày hiệu lực10/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 247/TY-TYCĐ 2015 vướng mắc sử dụng Biên bản 2.15 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 247/TY-TYCĐ 2015 vướng mắc sử dụng Biên bản 2.15 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

           • 10/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực