Công văn 247/UBDT-CSDT

Công văn 247/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 247/UBDT-CSDT kinh phí xây dựng nhà hỏa táng Hậu Giang 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/UBDT-CSDT
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 214/UBND-VX ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghiên cứu Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Hỗ trợ xây dựng các nhà hỏa táng theo tập tục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương chính sách chung, các địa phương đã triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng”, trong đó có nội dung “xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh phí đu tư xây dựng cơ sở hỏa táng tại các vùng dân tộc thiểu số đã có truyền thống hỏa táng người chết (đồng bào Khmer, Chăm...)”. Việc hỗ trợ xây dựng nhà hỏa táng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan, phù hợp với phong tục truyền thống và nguyện vọng của đồng bào. Ủy ban Dân tộc nhất trí với kế hoạch của tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ xây dựng nhà hỏa táng tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đ nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang theo đề xuất của tỉnh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Vụ Địa phương III;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 247/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu247/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 247/UBDT-CSDT kinh phí xây dựng nhà hỏa táng Hậu Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 247/UBDT-CSDT kinh phí xây dựng nhà hỏa táng Hậu Giang 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu247/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 247/UBDT-CSDT kinh phí xây dựng nhà hỏa táng Hậu Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 247/UBDT-CSDT kinh phí xây dựng nhà hỏa táng Hậu Giang 2016

             • 24/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực