Công văn 2472/UBND-LN

Công văn 2472/UBND-LN năm 2018 về ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ công trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 2472/UBND-LN 2018 ngừng cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/UBND-LN
V/v ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ công trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện/thành phố.

Ngày 06/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1498/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,... trong việc thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện chặt chẽ, phân cấp rõ ràng,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cho thấy có nhiều bất cập như còn nhiều trường hợp thực hiện không đúng quy định, không đúng nội dung được cấp phép, lợi dụng việc cấp phép để san gạt đất lâm nghiệp hoặc san gạt quá diện tích, khối lượng cho phép, các cấp chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt công tác hậu kiểm... gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, sạt - trượt đất trong mùa mưa, tạo dư luận không tốt trong nhân dân...

Để kịp thời đánh giá tình hình thực hiện quy định tạm thời về san gạt đất, cải tạo mặt bằng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thông báo ngừng việc thực hiện quy định tạm thời về san gạt đất, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh) kể từ ngày 27/4/2018 (trong đó ngừng thực hiện kể cả các trường hợp hồ sơ đã được phê duyệt, cấp phép cải tạo mặt bằng nhưng chưa thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện/thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá cụ thể tình hình thực hiện quy định tạm thời về san gạt đất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất xử lý các vi phạm, sai phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung/phương án/giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để đánh giá tình hình thực hiện quy định tạm thời về san gạt đất, cải tạo mặt bằng vào đầu tháng 6 năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết thực hiện./-

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- Các chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, ĐC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2472/UBND-LN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2472/UBND-LN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2472/UBND-LN 2018 ngừng cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2472/UBND-LN 2018 ngừng cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2472/UBND-LN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành26/04/2018
       Ngày hiệu lực26/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2472/UBND-LN 2018 ngừng cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2472/UBND-LN 2018 ngừng cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng

             • 26/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực