Công văn 2473/TCHQ-GSQL

Công văn 2473/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với xe ô tô các loại đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2473/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2473/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xe ô tô các loại đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô các loại đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại 02 văn bản nêu trên đã quy định rõ ôtô các loại đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu (ví dụ năm 2006 chỉ được nhập khẩu ôtô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây). Riêng loại xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an và Thông tư số 19/2009/TT-BTC ngày 07/7/2009 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA dẫn trên. Do vậy, các xe ôtô không đủ điều kiện nhập khẩu theo các văn bản dẫn trên thì không được giải quyết thủ tục nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên để thực hiện, không được giải quyết vượt thẩm quyền. Nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn giải quyết./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ CT, Bộ GTVT, Bộ CA (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2473/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2473/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2010
Ngày hiệu lực 14/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2473/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2473/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2473/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2473/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 14/05/2010
Ngày hiệu lực 14/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2473/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô

Lịch sử hiệu lực Công văn 2473/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô

  • 14/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực