Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT

Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học


BỘVĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/BVHTTDL-KHCNMT
V/v: Xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2013.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013 (được kèm theo Công văn này), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

Căn cứ mục tiêu, nội dung chính và sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ KHCN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt đầu bài, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng, năng lực phù hợp với vấn đề nghiên cứu đặt ra xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2013.

Đối với các đề tài được xác định là nhiệm vụ đột phá: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho các cơ quan đơn vị có chức năng phù hợp với vấn đề nghiên cứu chủ trì xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đều có thể căn cứ đầu bài đặt ra, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN được xác định là nhiệm vụ đột phá.

Các cơ quan đơn vị căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa KHCN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN.

Nội dung của Công văn này và Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013 cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://cinet.gov.vn và http://bvhttdl.gov.vn.

- Nơi nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 51, Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội), Điện thoại: 043.9438234.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31 tháng 8 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT, TX.70.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Từ Mạnh Lương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2475/BVHTTDL-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT

Lược đồ Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2475/BVHTTDL-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Từ Mạnh Lương
        Ngày ban hành23/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học

             • 23/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực