Công văn 2475/TCHQ-TXNK

Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/TCHQ-TXNK
V/v phí bản quyền phim nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1089/HQHCM-TXNK ngày 27/4/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khai báo và tính thuế tiền phí bản quyền phim nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 theo đó phí bản quyền, phí giấy phép là khoản phải cộng vào trị giá giao dịch hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện theo hướng dẫn tại tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 trong đó có điều kiện phí bản quyền, phí giấy phép phải được trả cho việc sử dụng các quyền sở hữu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế. Để làm rõ hơn điều kiện này, tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có đưa ra ví dụ về việc nhập khẩu băng Betacam có chứa nội dung phim, theo thỏa thuận giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu thì người nhập khẩu trả tiền bản quyền để được phát sóng bộ phim đó theo thời gian và số lần nhất định. Trường hợp này, hàng hóa nhập khẩu là băng Betacam, tiền bản quyền lại trả để sử dụng nội dung phim chứa đựng trong băng, không trả tiền bản quyền cho băng nhập khẩu, do vậy không phải cộng khoản phí bản quyền này vào trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là băng Betacam.

Như vậy, không phải mọi trường hợp nhập khẩu băng Betacam hoặc các phương tiện trung gian khác có chứa nội dung phim thì không cộng trị giá nội dung phim vào trị giá của băng Betacam hoặc các vật trung gian khác để tính thuế như ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh mà phải căn cứ vào thực tế từng trường hợp cụ thể.

Để việc xác định trị giá phí bản quyền, phí giấy phép được thực hiện đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các điều kiện quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, đối chiếu với từng lô hàng cụ thể để xác định trị giá phí bản quyền, phí giấy phép theo đúng quy định.  

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2475/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2475/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2475/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2475/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban

             • 30/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực