Công văn 2481/GSQL-GQ3

Công văn 2481/GSQL-GQ3 năm 2017 về gửi hàng cung ứng cho tàu bay xuất cảnh vào kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2481/GSQL-GQ3 2017 hàng cung ứng tàu bay xuất cảnh kho ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2481/GSQL-GQ3
V/v gửi hàng cung ứng cho tàu bay xuất cảnh vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài (NCS).
(Đ/c: Sân bay quốc tế Nội Bài - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội)

Trả lời công văn số 178/CV-NCS ngày 10/10/2017 của Công ty Cổ phần suất ăn Hàng không Nội Bài về đề nghị được đưa rượu từ cảng Hải Phòng về gửi tại ngoại quan ở khu vực sân bay Nội Bài sau đó cung ứng lên tàu bay xuất cảnh và hướng dẫn cụ thể thủ tục đối với hoạt động này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với lô hàng rượu đang lưu tại cảng Hải Phòng đưa về kho ngoại quan tại khu vực sân bay Nội Bài để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, khoản 5 Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng rượu, bia của Công ty đưa từ nước ngoài vào được gửi vào kho ngoại quan để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hải Phòng để hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa về kho của Công ty để thực hiện sắp xếp, đóng gói, ướp lạnh trước khi đưa lên tàu bay xuất cảnh: Sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Về Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương đối với rượu, bia, hàng hóa gửi kho ngoại quan đ cung ứng cho tàu bay xuất cảnh:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thì đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan hàng hóa thuộc quy định tại Điều 11a, Điều 11b và Điều 11c Nghị định này (hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện) trong đó doanh nghiệp không thực hiện xuất khẩu, tái xuất qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc thì không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện và không phải có Mã số tạm nhập, tái xuất.

Do vậy, đối với trường hợp của Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài gửi kho ngoại quan sau đó cung ứng lên tàu bay xuất cảnh không thực hiện xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc thì không cần phải có Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương.

4. Về thủ tục thành lập kho ngoại quan chuyên dùng của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài và Công ty Cung ứng suất ăn hàng không Việt Nam:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 68/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh hàng hóa thủ tục hải quan">84/2017/TT-BTC ngày 08/09/2017 của Bộ Tài chính để chuẩn bị hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan xem xét thành lập kho ngoại quan chuyên dùng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục HQTP: Hà Ni, Hải Phòng (đ t/hiện);
- Công ty Cung ứng Suất ăn hàng không Việt Nam (để t/hiện);
(Đ/c: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2481/GSQL-GQ3

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2481/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày hiệu lực 16/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2481/GSQL-GQ3

Lược đồ Công văn 2481/GSQL-GQ3 2017 hàng cung ứng tàu bay xuất cảnh kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2481/GSQL-GQ3 2017 hàng cung ứng tàu bay xuất cảnh kho ngoại quan
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2481/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày hiệu lực 16/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2481/GSQL-GQ3 2017 hàng cung ứng tàu bay xuất cảnh kho ngoại quan

Lịch sử hiệu lực Công văn 2481/GSQL-GQ3 2017 hàng cung ứng tàu bay xuất cảnh kho ngoại quan

  • 16/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực