Công văn 2482/BHXH-TT

Nội dung toàn văn Công văn 2482/BHXH-TT 2022 đẩy mạnh truyền thông kết quả thực hiện 96/NQ-BCS


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/BHXH-TT
V/v hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 298-KH/BCSĐ ngày 31/8/2022 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn Ngành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới” (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 96), BHXH Việt Nam hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

2. Giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn giá trị nhân văn, vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

3. Tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác truyền thông BHXH, BHYT.

4. Công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 cần được thực hiện chủ động, kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

2. Kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết số 96; bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Ý nghĩa của việc ban hành Nghị quyết, sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT.

4. Sự nỗ lực, cố gắng của mỗi công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam trong công tác truyền thông BHXH, BHYT; phát huy vai trò là một “Thông tin viên” về BHXH, BHYT.

5. Biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới công tác truyền thông BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết.

6. Sự kiện Hội nghị toàn Ngành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96.

III. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng các tin, bài, phóng sự,… truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 96 theo các nội dung tại mục II đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Ngành

Thực hiện các tuyến tin, bài (tập trung thể hiện dưới các hình thức mới, hiện đại như: infographic, motiongraphic, long form, video, clip,…) truyền thông trước, trong và sau Hội nghị về các nội dung tại mục II để đăng tải trên: Tạp chí BHXH; Cổng TTĐT BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố; các trang mạng xã hội của đơn vị (Fanpage Facebook, Zalo OA,…).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí lấy từ chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam giao cho Trung tâm Truyền thông và BHXH các tỉnh, thành phố năm 2022. Quyết toán theo chi phí thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Truyền thông

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về công tác truyền thông kết quả triển khai Nghị quyết số 96.

- Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại mục II, mục III theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Mời phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự, đưa tin về sự kiện Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về sự kiện Hội nghị toàn Ngành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác có liên quan.

2. Tạp chí BHXH

- Thực hiện nội dung nêu tại mục II, mục III theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác có liên quan.

3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Chủ động phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu và thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động truyền thông Hội nghị toàn Ngành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 khi có yêu cầu.

4. BHXH các tỉnh, thành phố

- Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại mục II, mục III theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Mời phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí dự, đưa tin về sự kiện Hội nghị tại địa phương.

- Chủ động cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT tại địa phương; phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động truyền thông Hội nghị khi có yêu cầu.

Trên đây là Hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 96, yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam qua Trung tâm Truyền thông (số điện thoại 024.36285231) để được hướng dẫn chi tiết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- VP BCSĐ;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2482/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2482/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2482/BHXH-TT

Lược đồ Công văn 2482/BHXH-TT 2022 đẩy mạnh truyền thông kết quả thực hiện 96/NQ-BCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2482/BHXH-TT 2022 đẩy mạnh truyền thông kết quả thực hiện 96/NQ-BCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2482/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành12/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2482/BHXH-TT 2022 đẩy mạnh truyền thông kết quả thực hiện 96/NQ-BCS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2482/BHXH-TT 2022 đẩy mạnh truyền thông kết quả thực hiện 96/NQ-BCS

              • 12/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực