Công văn 2484/BCA-C61

Công văn 2484/BCA-C61 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2484/BCA-C61 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2484/BCA-C61
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Sau 9 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ngày càng quan tâm chỉ đạo công tác PCCC, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ của toàn dân. Đặc biệt, vào dịp “Ngày toàn dân PCCC”, mùng 4 tháng 10 hàng năm, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức những hoạt động PCCC thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương mình nên hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả thực hiện công tác này được nâng lên một bước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và kiến thức về PCCC, kiềm chế sự gia tăng cả về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Tuy nhiên, tình hình cháy vẫn diễn biến phức tạp, còn nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình hình trên là do việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác PCCC ở nhiều nơi chưa tốt; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở chưa thực sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác PCCC; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân chưa cao.

Trước tình hình đó, để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong công tác PCCC, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nhất là làm giảm thiệt hại do cháy gây ra, đặc biệt là các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, Bộ Công an trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương hằng năm vào dịp Tháng an toàn PCCC (Tháng 10) cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị, cơ sở tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, của chủ hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC; bằng nhiều hình thức nêu rõ thực trạng tồn tại, bất cập dẫn đến nguy cơ cháy cao, đồng thời phổ biến các biện pháp PCCC có hiệu quả hoặc phản ánh về kinh nghiệm PCCC; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu về PCCC trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân PCCC; tổ chức tuyên truyền lưu động, trên hệ thống truyền thanh về pháp luật và kiến thức PCCC, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về đảm bảo an toàn PCCC.

2. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc về PCCC ở Bộ, ngành và địa phương như: PCCC khu dân cư, PCCC ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, ở các cơ sở sản xuất, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng v.v…. Tăng cường đầu tư cho hoạt động PCCC của Bộ, ngành và địa phương, nhất là cho hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương; tăng đầu tư để giải quyết cơ bản vấn đề cấp nước ở đô thị…

Chỉ đạo triển khai quyết liệt biện pháp đấu tranh ngăn chặn cháy lớn phù hợp với từng chuyên ngành, chuyên đề và địa bàn của Bộ, ngành và địa phương. Mở các đợt tổng kiểm tra toàn diện việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư, rừng, nhất là những nơi có nguy cơ về cháy, nổ cao.

3. Trong dịp “Ngày toàn dân PCCC” – 4/10 hằng năm, tổ chức sôi nổi các hoạt động, khích lệ phong trào toàn dân tham gia PCCC như mít tinh, diễu hành, treo panô, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, tổ chức hoạt động cho các tầng lớp nhân dân học tập nâng cao ý thức và kiến thức PCCC; tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ PCCC cho các lực lượng PCCC; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC của ngành, địa phương v.v…; chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”. Riêng trong dịp “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10/2010, ngoài việc thực hiện các hoạt động như hằng năm, cần chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở tiếp tục khắc phục những tồn tại, thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 664/BCA-TCVII ngày 24/3/2010 của Bộ Công an về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC đối với nhà cao tầng. Các Bộ, ngành, địa phương có xảy ra cháy lớn gần đây cần tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các mặt công tác liên quan đến cháy lớn như thực hiện quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng v.v…

4. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh ban hành Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC (4/10/1961 – 04/10/2011), 10 năm “Ngày toàn dân PCCC” (04/10/2001 – 04/10/2011); chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, trong đó có việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Lễ tôn vinh nhằm khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC, Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 4/10 hàng năm.

Bộ Công an trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung chủ yếu nêu trên, trước ngày 30/10 hằng năm tổng hợp kết quả gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để Bộ Công an kịp tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP1 (để báo cáo Bộ trưởng);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, C61 (C66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Lê Thế Tiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2484/BCA-C61

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2484/BCA-C61
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2010
Ngày hiệu lực16/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2484/BCA-C61 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2484/BCA-C61 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2484/BCA-C61
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Thế Tiệm
        Ngày ban hành16/09/2010
        Ngày hiệu lực16/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2484/BCA-C61 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2484/BCA-C61 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

             • 16/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực