Công văn 2484/BTTTT-CNTT

Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2484/BTTTT-CNTT
V/v đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính là hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin nước ta. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước nói chung, sản phẩm lĩnh vực CNTT nói riêng, đồng thời đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Bộ tăng cường bảo hộ bằng việc tích cực thanh tra, kiểm tra các vi phạm về bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm CNTT sản xuất trong nước.

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, rà soát các sản phẩm đã đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng “Danh sách một số sản phẩm CNTT sản xuất trong nước đã đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ” (văn bản gửi kèm). Đây là những sản phẩm được sử dụng khá phổ biến nhưng thường xuyên bị vi phạm bản quyền. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Bộ bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm bản quyền đối với những sản phẩm CNTT sản xuất trong nước nói chung, cần tăng cường đặc biệt vào những sản phẩm thuộc danh sách này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Cục ƯDCNTT, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, CNTT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 


DANH SÁCH

MỘT SỐ SẢN PHẨM CNTT SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(kèm theo công văn số 2484/BTTTT-CNTT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phẩm

Loại sản phẩm

Mô tả

Số đăng ký

Ngày cấp

Nơi cấp

Tác giả/Đồng tác giả

Chủ sở hữu

Thông tin liên hệ

1

Phần mềm hội nghị truyền hình EVISION (Phiên bản 1.0)

Hội nghị truyền hình

E-Vision là hệ thống hội nghị truyền hình đầu tiên được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, do chính các kỹ sư của ELCOM thực hiện. E-Vision đã được công ty ELCOM phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng

852/2006/QTG

11/05/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học – Nghệ thuật

Trần Thành Trung

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông

Vu Thi Ngan Ha (Ms.)
Cell phone: +84 912 37 57 46
Email: [email protected] 18 Nguyen Chi Thanh, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 38359359 (Ext: 122) Fax: +84 4 38355884

2

Phần mềm Report & Analytical CRM

Phần mềm Quản lý khách hàng

Phần mềm báo cáo và phân tích khách hàng

2883/2010/QTG

06/10/2010

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Văn Dương

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông

Vu Thi Ngan Ha (Ms.)
Cell phone: +84 912 37 57 46
Email: [email protected] 18 Nguyen Chi Thanh, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 38359359 (Ext: 122) Fax: +84 4 38355884

3

Phần mềm Data Mediation

Phần mềm tiện ích

Phần mềm tạo ra các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc triển khai hệ thống Mediation thực hiện các chức năng tổng hợp dữ liệu sử dụng dịch vụ trong mạng để xử lý thành dữ liệu chuẩn hóa phục vụ các hệ thống nghiệp vụ khác trong mạng.

2878/2010/QTG

05/10/2010

Cục bản quyền Tác giả - Văn học – Nghệ thuật

Nguyễn Xuân Hiếu

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông

Vu Thi Ngan Ha (Ms.)
Cell phone: +84 912 37 57 46
Email: [email protected] 18 Nguyen Chi Thanh, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 38359359 (Ext: 122) Fax: +84 4 38355884

4

Phần mềm Fast Business

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Phần mềm cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP) dành cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

1273/2004/QTG

08/11/2004

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Phan Quốc Khánh, Phạm Ngọc Hùng

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

5

Phần mềm Fast Financial

Phần mềm Tài chính – Kế toán

Phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn

1591/2009/QTG

01/06/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Phan Quốc Khánh, Phạm Ngọc Hùng

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

6

Phần mềm Fast IIRM

Phần mềm Quản lý Nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự, chấm công, tính lương và tính thuế thu nhập cá nhân.

598/2005/QTG

22/04/2005

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Phan Quốc Khánh, Phạm Ngọc Hùng

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

7

Phần mềm Fast Accounting

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán dành cho các Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

63/VH/BQ

24/04/2000

Bộ Văn Hóa thông tin

 

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

8

Phần mềm Fast Book

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán đóng gói dành cho doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập

286/2008/QTG

19/02/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Phan Quốc Khánh, Phạm Ngọc Hùng

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

9

Phần mềm Fast Invoice

Phần mềm Kế toán

Phần mềm được thiết kế để đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo, phát hành, quản lý, in ấn, bảo mật hóa đơn cho doanh nghiệp khi chính thức thực hiện theo NĐ51/2010/NĐ-CP

3391/2011/QTG

24/11/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Bạch Lâm Khai

Công ty CP Phần mềm, Quản lý Doanh nghiệp

Huynh Thi Thuy Van
Mobile: 0912.89.89.72
E-mail: [email protected]
10 Pho Quang Str, Ward 2, Tan Binh Dist. HCM City
Tel: 08 3 848 6068
Fax: 08 3 848 6425

10

Phần mềm CMC Antivirus

Phần mềm Antivirus

CMC Antivirus phần mềm diệt virus giúp người dùng bảo vệ máy tính một cách toàn diện và đặc biệt là MIỄN PHÍ cho người dùng cá nhân

4279/2008/QTG

18/11/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần An ninh, An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec)

Hà Đức Minh – Quyền trưởng phòng HCNS
Số 2, Ngách 33/2, Ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Di động: 0906003317
Email: [email protected]
Cơ quan: 04.3795 8282 (ext 202)

11

Phần mềm CMC Internet Security

Phần mềm Antivirus

Là phiên bản TRẢ PHÍ cho cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Sản phẩm được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và cung cấp cho người sử dụng các công cụ bảo mật và hiệu quả nhất, giúp máy tính của bạn được bảo vệ an toàn khỏi virus, worm, spyware

4273/2008/QTG

18/11/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần An ninh, An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec)

Hà Đức Minh – Quyền trưởng phòng HCNS
Số 2, Ngách 33/2, Ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Di động: 0906003317
Email: [email protected]
Cơ quan: 04.3795 8282 (ext 202)

12

CMC Internet Security Enterprise – CISE

Phần mềm Antivirus

CISE cung cấp giải pháp quản lý tập trung dành cho Doanh nghiệp giúp cho người quản trị hệ thống có thể nắm được tình hình virus trong toàn mạng. Giải pháp CISE hỗ trợ các mạng cỡ lớn, có khả năng quản lý trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam

1230/2011/QTG

16/05/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần An ninh, An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec)

Hà Đức Minh – Quyền trưởng phòng HCNS
Số 2, Ngách 33/2, Ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Di động: 0906003317
Email: [email protected]
Cơ quan: 04.3795 8282 (ext 202)

13

CMC Mobile Security

Phần mềm Antivirus

Phần mềm dành cho điện thoại di động, bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ từ việc đánh cắp mật khẩu, lây nhiễm mã độc, hackdoor, spyware và virus. CMC Mobile Security là giải pháp bảo mật hiệu quả cho người dùng smartphone

2818/2011/QTG

13/10/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần An ninh, An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec)

Hà Đức Minh – Quyền trưởng phòng HCNS
Số 2, Ngách 33/2, Ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Di động: 0906003317
Email: [email protected]
Cơ quan: 04.3795 8282 (ext 202)

14

Hệ thống tìm kiếm thông tin tự động theo mục đích TRIPLEXINFO SYSTEM

Thông tin trực tuyến

Hệ thống tìm kiếm thông tin tự động theo mục đích

245/2009/QTG

12/02/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Xuân Tài

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp

Hồ Minh Đức
Phó Tổng Giám đốc
[email protected]
Số 101 Tòa nhà B1, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37678458, Fax: (84-4) 37678024

15

Giải pháp quản lý tổng thể Veefly

Phần mềm Doanh nghiệp

Giải pháp CNTT dùng để quản lý tài chính kế toán, nhân sự và tài sản trong các đơn vị Hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp

1925/2008/QTG

26/06/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Lê Quang Hòa, Phan Văn Lưu, Trần Văn Hoàng

Công ty Cổ phần Sao Thăng

Trần Văn Hoàng
Mobile: 0973680111
[email protected]
395/13 Phạm Văn Chiêu, F.14, Q. Gò Vấp, TP. HCM Tel: 08 2891178 Fax: 08 2957657

16

Phần mềm Callog

Phần mềm Quản lý dự án

Tool hỗ trợ help desk nhằm mục đích gửi các request và xử lý các request

593/2007/QTG

28/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

17

Phần mềm CHE

Phần mềm Quản lý dự án

Phần mềm hỗ trợ đánh giá thực hiện công việc của toàn bộ nhân viên Công ty với chu kỳ 6 tháng một lần

475/2007/QTG

9/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

18

Phần mềm DMS

Phần mềm Quản lý dự án

Phần mềm quản lý lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

590/2007/QTG

28/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

19

Phần mềm FCRM

Phần mềm Quản lý khách hàng

Phần mềm quản lý thông tin các khách hàng

526/2007/QTG

21/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

20

FIDIC Tool

Phần mềm Từ điển

Phần mềm Từ điển Tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ Thông tin

2856/2009/QTG

19/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

21

Phần mềm Fsoft Insight

Phần mềm Quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án, được sử dụng để kiểm soát tất cả các thông tin về một dự án thứ tự từ công việc, kế hoạch dự án, yêu cầu, lịch trình, rủi ro, báo cáo tiến độ

591/2007/QTG

28/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

22

Fsoft QMS

Hệ thống quản trị chất lượng

Hệ thống Quản trị Chất lượng Fsoft

2765/2009/QTG

12/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

23

Phần mềm KBG

Phần mềm Quản lý tri thức

Phần mềm quản lý tri thức

477/2007/QT

9/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

24

Phần mềm NCMS

 

Phần mềm quản lý lỗi không tuân theo lịch trình của công ty

589/2007/QTG

28/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

25

Phần mềm Skill Inventory

 

Phần mềm log in và quản lý năng lực nhân viên

474/2007/QTG

8/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

26

SUT Tool

Phần mềm dịch thuật

Phần mềm ứng dụng web 2.0 hỗ trợ dịch thuật

2854/2009/QTG

19/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

27

Phần mềm Timesheet

Phần mềm chấm công

Phần mềm quản lý thời gian làm việc, công việc hàng ngày của nhân viên

592/2007/QTG

28/3/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

28

TotalSearch Tool

Tìm kiếm thông tin

Phần mềm Xuất kết quả tìm kiếm từ khóa ra file văn bản hoặc excel

2866/2009/QTG

20/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

29

TQS

 

Phần mềm Hệ thống Hỗ trợ xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

2853/2009/QTG

19/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

30

Nền tảng phát triển ứng dụng trên F-Store (E-store Framework)

Phần mềm hệ thống

Nền tảng phát triển ứng dụng trên F-Store (F-store Framework)

471/2011/QTG

2/3/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

31

Hệ thống Quản lý Kiểm thử Phần mềm

 

Hệ thống Quản lý Kiểm thử Phần mềm nhằm mục đích hỗ trợ dự án trong việc quản lý yêu cầu sản phẩm; kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và chất lượng sản phẩm. Test Insight giúp quản trị dự án tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý dự án, hệ thống yêu cầu và chất lượng sản phẩm

289/2011/QTG

27/1/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT Toàn Cầu

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

32

FPT Boss

Phần mềm Tài chính

Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

621/2005/QTG

22/4/2005

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

33

BMC Tool

 

Chương trình tạo mail business tự động chuyên nghiệp dành cho cả người biết tiếng Nhật và không biết tiếng Nhật

2865/2009/QTG

20/8/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phạm Hùng
Trưởng Ban Pháp Chế
[email protected]
0903 210 440
12th Floor, FPT building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist.

34

IDEAS – The Integrated Data Entry Application System

 

Hệ thống ứng dụng nhập dữ liệu tích hợp là một phần mềm nhập dữ liệu tích hợp thông minh, kết hợp những công nghệ tiên tiến nhất với phương pháp nhập dữ liệu thủ công một cách thân thiện với người sử dụng và hiệu quả về chi phí.

3771/2001/QTG

15/12/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Văn Hùng Việt; Tôn Thất Duy

Công ty TNHH GHP Far East

Nguyen Thi Thanh Nga (Ms.)
Mobile + 84 97 555 6393
E-mail: [email protected]
Saigon ICT Tower, Quang Trung Software City, Dist, 12, HCMC, Vietnam
Tel + 84 8 3715 5359 | Fax +84 8 3715 5391

35

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Tinhvân CRM

Phần mềm Quản lý khách hàng

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp

1227/2011/QTG

16/5/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

36

Phần mềm Zon Tinh Vân

Phần mềm giải trí

Ứng dụng xem truyện tranh trên mạng

3776/2009/QTG

20/10/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

37

Phần mềm Moza Tinh Vân

 

Phần mềm nhắn tin trên điện thoại di động

2435/2009/QTG

15/7/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

38

Phần mềm dịch máy Anh Việt Tinh Vân

Phần mềm dịch thuật

Phần mềm dịch tự động Anh Việt và ngược lại

335/2009/QTG

20/02/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

39

Giải pháp phần mềm quản trị nguồn nhân lực Hi-Staff

Phần mềm Quản lý nhân sự

Giải pháp chuyên nghiệp hướng bản địa phục vụ quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn

3820/2008/QTG

20/10/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần tư vấn quản trị doanh nghiệp Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

40

Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm Omega TEST

 

Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm

1647/2006/QTG

9/8/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

41

Giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số LIBOL 6.0

Giải pháp thư viện Số

Bộ phần mềm giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số, là sản phẩm phần mềm thư viện điện tử và quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện thành công nhất ở Việt Nam.

1325/2006/QTG

20/6/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

42

Bộ phần mềm Giải pháp Đại học trực tuyến UNION

 

Sản phẩm giúp các trường quản trị nhiều nghiệp vụ khác nhau, bao gồm các phân hệ quản lý tuyển sinh, quản lý sinh viên, quản lý điểm và khen thưởng, quản lý tài chính, quản lý cán bộ và đặc biệt là quản lý đào tạo

805/2006/QTG

28/4/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

43

Bộ phần mềm quản lý nghiệp vụ đào tạo tích hợp EDOL

 

Phần mềm quản lý nghiệp vụ đào tạo cho các cơ sở đào tạo hoặc trường đại học

464/2003/QTG

4/6/2003

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

44

Bộ phần mềm Quản trị nội dung trực tuyến tích hợp TVIS

 

Bộ phần mềm Giải pháp Cổng thông tin điện tử được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại là Oracle Portal và Microsoft Sharepoint

463/2003/QTG

4/6/2003

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

45

Phần mềm thư viện điện tử và quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện LIBOL

Giải pháp thư viện Số

Bộ phần mềm giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số, là sản phẩm phần mềm thư viện điện tử và quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện thành công nhất ở Việt Nam.

291 VH/BQ

19/12/2000

Bộ Văn hóa Thông tin

 

Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân

Phan Quang Minh
E: [email protected]
M: 0903 413533 skype: minhpq70
Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng SV Hacinco Quận Thanh Xuân, Hà Nội
T: (04) 3558 9970, F: (04) 3558 9971

46

WEB++

Quản trị nội dung

Giải pháp quản trị nội dung chuyên nghiệp và hoàn hảo phục vụ cho hoạt động quản trị và cập nhật nội dung thông tin website

469/2007/QTG

06/03/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty CP Phần mềm Hà Nội

Quyên Lê
Hand phone: 0936.19.85.87
Email: [email protected]
Floor 04-No 134-Mai Anh Tuan Str, Dong Da Dist, Hanoi
Tel (04) 3.514.9553/9556/9557
Fax: (04) 3.514.9554

47

MISA Invoice Publisher 2012

Phần mềm Tài chính

MISA Invoice Publisher 2012 là phần mềm Quản lý phát hành hóa đơn đáp ứng Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 và Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

2691/2011/QTG

28/9/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

48

MISA Panda.NET 2011

Phần mềm Tài chính

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 được xây dựng theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Phần mềm được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị quản lý thi hành án dân sự từ Trung ương đến cấp huyện.

2037/2011/QTG

05/08/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

49

MISA Bamboo.NET XI 2012

 

MISA Bamboo.NET X1 2012 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, bổ trợ đắc lực cho các Phòng tài chính quận/huyện và Sở Tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp quận/huyện. Sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất – Microsoft.NET và tích hợp với nhiều tính năng ưu việt, góp phần tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính

1907/2011/QTG

14/7/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

50

MISA HRM.NET 2012

Phần mềm Quản lý nhân sự

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng web, được thiết kế với mục tiêu giúp tự động hóa từ khâu hoạch định nguồn nhân lực, quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá đến công tác chấm công, thanh toán lương, thuế, bảo hiểm và lập báo cáo.

952/2011/QTG

18/4/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

51

MISA SME.NET 2010

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2010 gồm 13 phân hệ với các tính năng nổi bật như: Quản lý ngân sách thu chi hiệu quả, tính giá thành theo nhiều phương pháp, hỗ trợ mô hình đa chi nhánh, quản lý cổ đông linh hoạt, thanh toán ngân hàng trực tuyến… Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

3648/2009/QTG

09/10/2009

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

52

Phần mềm kế toán xã Bamboo.NET 2008

Phần mềm Kế toán

Tuân theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 94 được Bộ Tài chính ban hành năm 2005, MISA Bamboo.NET 2008 gồm nhiều phần hành độc lập, tích hợp chặt chẽ với nhau tạo thành một hệ thống quản lý ngân sách và tài chính xã hợp lý. Phần mềm cho phép theo dõi chi tiết tiền mặt, tiền gửi kho bạc đến từng quỹ, các khoản phải thu đến từng hộ dân, thu chi ngân sách theo mục lục, tình hình từng hoạt động tài chính xã

396/2008/QTG

27/02/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

53

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME 7.0

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp MISA-SME 7.0 với nhiều tính năng như: khả năng thay đổi giao diện, quản lý tài khoản thẻ tín dụng và thanh toán trực tuyến, tìm kiếm, tra cứu ngược, tự động sao lưu định kỳ, nhập và xuất dữ liệu theo nhiều định dạng như Excel, Word, PDF, DBF, text

151/2003/QTG

18/02/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

54

MISA CRM.NET 2008

Phần mềm quản lý khách hàng

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng MISA CRM.NET 2008 hỗ trợ quá trình điều hành, tác nghiệp từ khâu marketing, bán hàng đến khâu hỗ trợ sau bán hàng cho các doanh nghiệp. Phần mềm không chỉ cung cấp câu trả lời để kịp thời hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hỗ trợ khách hàng…

2332/2007/QTG

02/10/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

55

MISA-Panda.NET 2006

Phần mềm Kế toán

Phần mềm MISA Panda.NET 2006 được xây dựng theo chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án (THA) ban hành theo Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tư pháp Phần mềm này được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị quản lý THA Dân sự từ Trung ương đến cấp huyện.

54/2006/QTG

06/01/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

56

MISA AD-4.5

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán đầu tiên đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong công tác hạch toán kế toán dành cho khối Hành chính sự nghiệp.

12 VH/BQ

17/01/2000

Bộ Văn hóa Thông tin

 

Công ty Cổ phần MISA

Nguyễn Thị Ngà
Nhân viên PR – Phòng QHCĐ – VP TCT
Tầng 9, Tòa nhà TechnoSoft, Lô BID, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Mobile: 093 457 3368, Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ 838)
Email: [email protected]

57

PM thư viện điện tử iLib

 

Là giải pháp tổng thể về quản lý thư viện hiện đại, phần mềm iLib là một hệ tích hợp bao gồm nhiều phân hệ (modue) đáp ứng tự động hóa các nghiệp vụ chuẩn của thư viện

1349/2004/QTG

12.11.2004

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Hữu Hùng

Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC

Triệu Thị Nga
Office Manager
091 3030 496
CMC Software Solution Company Ltd.
Tầng 14 – Tòa nhà CMC – Lô CIA Cụm Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84.4.3943 9066
-ext: 4188

58

eDocman

Phần mềm hành chính

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là hệ thống được xây dựng phục vụ việc quản lý hồ sơ tài liệu, quản lý công việc, quy trình công việc, trao đổi thông tin và điều hành tác nghiệp trực tuyến trên mạng máy tính

608/2006/QTG

10.04.2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC

Triệu Thị Nga
Office Manager
091 3030 496
CMC Software Solution Company Ltd.
Tầng 14 – Tòa nhà CMC – Lô CIA Cụm Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84.4.3943 9066
-ext: 4188

59

PM Hành chính 1 cửa eDocman One

Phần mềm Hành chính

eDocman One là giải pháp Một cửa điện tử

788/2010/QTG

05.04.2010

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

Triệu Thị Nga
Office Manager
091 3030 496
CMC Software Solution Company Ltd.
Tầng 14 – Tòa nhà CMC – Lô CIA Cụm Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84.4.3943 9066
-ext: 4188

60

Đại học thông minh

 

Giải pháp tổng thể cho hệ thống quản lý thông tin đại học

525/2003/QTG

13.06.2003

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty máy tính truyền thông CMC

Triệu Thị Nga
Office Manager
091 3030 496
CMC Software Solution Company Ltd.
Tầng 14 – Tòa nhà CMC – Lô CIA Cụm Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84.4.3943 9066
-ext: 4188

61

PM Thời khóa biểu IU

Phần mềm Thời khóa biểu

Quản lý đào tạo và xếp thời khóa biểu, quản lý sinh viên, quản lý tài chính sinh viên

21/2005/QTG

06.01.2005

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty máy tính truyền thông CMC

Triệu Thị Nga
Office Manager
091 3030 496
CMC Software Solution Company Ltd.
Tầng 14 – Tòa nhà CMC – Lô CIA Cụm Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84.4.3943 9066
-ext: 4188

62

Phần mềm Cổng thông tin và kết nối

Cổng thông tin điện tử

Cho phép triển khai nhanh cổng thông tin điện tử cho mọi cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp c tỉnh đến cổng riêng cho các đơn vị tr c thuộc trên nền SharePoint với CMS, cá thể h a, c-forms

3656/2011/QTG

09/12/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Việt Hải; Bùi Trung Nguyên

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm và Đào tạo

Nguyễn Hồng Châu (Mrs)
Giám đốc
Số 17 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel. (84-4)38463856 (ext 15) Fax (84-4)38463860
Email: [email protected]

63

Phần mềm Quản lý nội dung doanh nghiệp

Phần mềm quản lý nội dung

Hệ thống Quản lý Nội dung Doanh nghiệp là ứng dụng nền tảng, cung cấp các chức năng cơ bản để thu thập, lưu trữ, bảo quản và phân phối hiệu quả các nội dung, thông tin c cấu trúc và phi cấu trúc của tổ chức/doanh nghiệp

3657/2011/QTG

09/12/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Bùi Trung Nguyên, Nguyễn Việt Hải

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm và Đào tạo

Nguyễn Hồng Châu (Mrs)
Giám đốc
Số 17 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel. (84-4)38463856 (ext 15) Fax (84-4)38463860
Email: [email protected]

64

Phần mềm Mtd Multidia tool for dictionaries

Phần mềm từ điển

Đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhiều loại từ điển của những ngôn ngữ phổ biến hiện nay như Anh, Pháp, Hoa, Nhật

195/VH-BQ

12/09/2000

Bộ Văn hóa Thông tin

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

65

Phần mềm LV-Acenet

Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán quản trị tài chính doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam

196/VH-BQ

12/09/2000

Bộ Văn hóa Thông tin

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

66

Phần mềm LV-HRP 7.0

Phần mềm quản lý nhân sự

Giải pháp gồm các phân hệ (PH) chính: Quản trị nhân sự; Chấm công tự động; Tính lương; Phân tích dữ liệu lao động – tiền lương

197/VH-BQ

12/09/2000

Bộ Văn hóa Thông tin

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

67

Phần mềm Quản lý tiền lương – Chấm công

Phần mềm Kế toán

Phần mềm Quản lý tiền lương – Chấm công

558/2002/QTG

23/08/2002

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

68

Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Phần mềm Kế toán

Phần mềm Quản lý tài sản cố định

559/2002/QTG

23/08/2002

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

69

Quản lý quan hệ khách hàng

Phần mềm quản lý khách hàng

Phần mềm CRM cho doanh nghiệp

619/2002/QTG

17/09/2002

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

70

Phần mềm Sách điện tử VEBOOK

Nội dung trực tuyến

Phần mềm đọc sách điện tử có bản quyền

328/2003/QTG

24/04/2003

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

71

Phần mềm Vietflex-2UV

 

VietFLEX 2UV có thể chuyển đổi hàng loạt tất cả những file gõ theo các bảng mã cũ sang tiếng Việt Unicode tổ hợp nhanh chóng

429/2003/QTG

28/05/2003

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

72

Phần mềm Happy Kid

 

Bộ phần mềm trò chơi cho trẻ nhỏ

1726/2005/QTG

28/10/2005

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

73

Phần mềm Bé Vui học

 

Phần mềm hỗ trợ trẻ mầm non, tiểu học kết hợp học mà chơi, chơi mà học

1425/2006/QTG

30/06/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

74

Phần mềm Quản lý nội dung và tài liệu số

 

Phần mềm Quản lý nội dung và tài liệu số

636/2007/QTG

04/04/2007

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

75

Phần mềm Cổng thông tin và văn phòng thông minh

Cổng thông tin điện tử

Phần mềm Cổng thông tin và văn phòng thông minh

1130/2008/QTG

06/05/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

76

Phần mềm Vietgle

 

Kho tri thức và cộng đồng học tập Việt Nam

1131/2008/QTG

06/05/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

77

Phần mềm Quản lý thư viện tích hợp Vebrary

Phần mềm quản lý thư viện

Vebrary là giải pháp Thư viện điện tử tích hợp đáp ứng được yêu cầu của nhiều loại hình thư viện khác nhau; từ thư viện công cộng, thư viện trường đại học, trung tâm học liệu và cả những thư viện của các tổ chức, doanh nghiệp

3206/2008/QTG

11/09/2008

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

78

Phần mềm Dinh dưỡng Bếp Việt

 

Phần mềm cung cấp những kiến thức nội trợ cũng như những kinh nghiệm quý của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam

126/2012/QTG

17/01/2012

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

Chi Phung Thi Hanh
Trưởng phòng Pháp lý & Quan hệ đầu tư.
Điện thoại: 0938 201 888
Mail: [email protected]
23 Nguyen Thi Huynh St., Phu Nhuan Dist, HCMC I
Tel: (84-8) 842 3333 – Ext 345

79

Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Home Edition, Bkav Professional, Bkav Gateway Scan)

Phần mềm Antivirus

Đặt chứng chỉ Quốc tế VB100 Phần mềm tốt nhất do Hiệp hội An toàn thông tin VN bình chọn

1083/2006/QTG

30/05/2006

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Tử Quảng

Nguyễn Tử Quảng

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

80

Phần mềm trao đổi thông tin, bảo mật eOffice

 

Phần mềm trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, xử lý luân chuyển công văn giấy tờ
Phần mềm có các phiên bản dành cho khối cơ quan hành chính và khối doanh nghiệp.

093/2004/QTG

14/01/2004

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Lê Thanh Nam, Nguyễn Tử Hoàng

Nguyễn Tử Hoàng

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

81

Phần mềm eGate

 

Phần mềm một cửa điện tử.

2216/2010/QTG

21/07/2010

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Tử Hoàng

Công ty TNHH An ninh mạng BKAV

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

82

Phần mềm quét virus trên Mail Server BKMail Scan

 

Phần mềm quét virus cho máy chủ thư điện tử

092/2004/QTG

14/01/2004

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH An ninh mạng BKAV

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

83

Phần mềm Bmail

 

Hệ thống Bmail.vn được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức (hướng tới mục đích tạo ra mô hình hoạt động văn phòng điện tử)

2123/2011/QTG

12/08/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

 

Công ty TNHH An ninh mạng BKAV

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

84

Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal

 

Phần mềm cổng thông tin điện tử Bkav ePortal giúp các cơ quan nhà nước thuận tiện trong việc cung cấp và tiếp nhận thông tin đến với các cá nhân, tổ chức.

2148/2011/QTG

15/08/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Tử Hoàng

Công ty TNHH An ninh mạng BKAV

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

85

Phần mềm Bkav eDict – Từ điển tra nhanh

 

Bkav eDict là công cụ từ điển hỗ trợ tra cứu từ điển trong việc học tập và làm việc, hỗ trợ tích hợp tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả từ điển tiếng Việt

2797/2011/QTG

11/10/2011

Cục bản quyền Tác giả - Văn học - Nghệ thuật

Nguyễn Tử Hoàng

Công ty TNHH An ninh mạng BKAV

Nguyễn Bá Cơ
Vice Director
eMail: [email protected]
Mobile: 0912 340 160
Bkav Building – Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3763 2552 ext: 1626

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2484/BTTTT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2484/BTTTT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2012
Ngày hiệu lực19/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2484/BTTTT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành19/09/2012
        Ngày hiệu lực19/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2484/BTTTT-CNTT đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ

              • 19/09/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực