Công văn 2484/TCT-TNCN

Công văn số 2484/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài thuộc diện không cư trú tại Việt Nam và thuế nhà thầu

Nội dung toàn văn Công văn 2484/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng người nước ngoài thuộc diện không cư tr


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2484/TCT-TNCN
V/v: Thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3967/CT-TKTN ngày 26/4/2006 của Cục thuế TP HCM về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài thuộc diện không cư trú tại Việt Nam và thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/02/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì:

1. Trường hợp người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam mà Khoản thu nhập này được tính vào chi phí của các hợp đồng dầu khí tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Mục III, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Trường hợp cá nhân nước ngoài đến Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Trường hợp thu nhập cá nhân được xác định là thu nhập toàn cầu (không tách riêng thu nhập trả cho công việc làm tại Việt ) thì tổng thu nhập phát sinh tại Việt được xác định như sau:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt

=

Số ngày làm việc  tại VN

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu trước thuế

+

Thu nhập chịu thuế (TN trước thuế) khác phát sinh tại Việt

Tổng số ngày làm việc trong năm (*)

(*) Tổng số ngày làm việc trong năm tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động của Việt .

3. Về thuế nhà thầu:

Bên nước ngoài thực hiện hợp đồng dầu khí tại Việt được xác định là cơ sở thường trú của tổ chức nước ngoài tại Việt . Do đó, các dịch vụ do trụ sở chính, các công ty trong cùng tập đoàn cung cấp (dịch vụ phân tích dữ liệu địa chấn, các dịch vụ khác) cho bên nước ngoài thực hiện hợp đồng dầu khí tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PCCS, ĐTNN, HTQT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2484/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2484/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2006
Ngày hiệu lực13/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2484/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng người nước ngoài thuộc diện không cư tr


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2484/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng người nước ngoài thuộc diện không cư tr
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2484/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành13/07/2006
        Ngày hiệu lực13/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2484/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng người nước ngoài thuộc diện không cư tr

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2484/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng người nước ngoài thuộc diện không cư tr

         • 13/07/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực