Công văn 2488/BTP-TCCB

Công văn 2488/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2488/BTP-TCCB 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/BTP-TCCB
V/v rà soát đối tượng tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ), Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát, báo cáo về các trường hợp công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ có: (i) 02 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc (ii) Có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc (iii) 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

- Nếu đơn vị có các trường hợp nêu trên, đề nghị thực hiện việc bố trí vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực của công chức, viên chức hoặc có ý kiến đề xuất Bộ Tư pháp thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Báo cáo của các đơn vị về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 09/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Lưu: VT, CB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quang Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2488/BTP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2488/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2488/BTP-TCCB

Lược đồ Công văn 2488/BTP-TCCB 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2488/BTP-TCCB 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2488/BTP-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Quang Thái
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2488/BTP-TCCB 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2488/BTP-TCCB 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực