Công văn 2489/VPCP-NN

Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2489/VPCP-NN 2021 đóng mới tàu điều tra tài nguyên và môi trường biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/VPCP-CN
V/v đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1418/BTNMT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 về vic triển khai Dự án “Đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đ án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KGVX, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
, VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2489/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2489/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2021
Ngày hiệu lực07/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(09/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2489/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 2489/VPCP-NN 2021 đóng mới tàu điều tra tài nguyên và môi trường biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2489/VPCP-NN 2021 đóng mới tàu điều tra tài nguyên và môi trường biển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2489/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/04/2021
        Ngày hiệu lực07/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (09/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2489/VPCP-NN 2021 đóng mới tàu điều tra tài nguyên và môi trường biển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2489/VPCP-NN 2021 đóng mới tàu điều tra tài nguyên và môi trường biển

           • 07/04/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực