Công văn 249/TCT-CS

Công văn 249/TCT-CS năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 22/08/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-TCT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trong ngành thuế. Để chủ động hơn nữa trong công tác quản lý thuế, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Thuế hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thì xăng dầu đang trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của xăng dầu là hợp pháp. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, nếu thương nhân, chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiển phương tiện vận tải không xuất trình đầy đủ hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì bị xử phạt như sau:

(1) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu đang trên đường vận chuyển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch s 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP nêu trên.

(2) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu đang trên đường vận chuyển nếu xác định là xăng dầu nhập lậu thì bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

(3) Trường hợp xăng dầu đang trên đường vận chuyển trên biển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của xăng dầu thì bị xử phạt theo khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

(4) Trường hợp xăng dầu sản xuất, kinh doanh trong nước đang trên đường vận chuyển không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính:

- Nếu không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ do li của người bán thì người bán bị xử phạt theo điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

- Nếu không có đy đủ hóa đơn, chứng từ do lỗi của người mua thì người mua bị x phạt theo khoản 6 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

Trường hợp xăng dầu sản xuất, kinh doanh trong nước đang trên đường vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định, người nộp thuế còn bị xử lý truy thu thuế và bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phổ biến cho các cơ quan thuế cấp dưới, đồng thời phổ biến tới các cơ quan chức năng cùng cấp trên địa bàn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu về các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, TTr, TCHQ-BTC;
- Các Vụ:
PC, TTr, DNL, TTHT-TCT;
- We
bsite TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 249/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 249/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 16/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 249/TCT-CS

Lược đồ Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 249/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 16/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển

Lịch sử hiệu lực Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển

  • 16/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực