Công văn 2490/TCHQ-GSQL

Công văn 2490/TCHQ-GSQL về bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2490/TCHQ-GSQL bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa doanh nghiệp chế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/TCHQ-GSQL
V/v bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 494/HQĐNa-GSQL ngày 29/3/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc Công ty TNHH King May Craft là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị được làm thủ tục hải quan để bán nguyên liệu nhập khẩu (hương liệu dùng để sản xuất nến) vào nội địa, do khách hàng hủy hợp đồng dẫn đến không có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, sau khi có ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 4397/BCT-NXK ngày 19/5/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc bán nguyên liệu nhập khẩu thanh lý vào thị trường nội địa của Công ty TNHH King May Craft (DNCX) là quan hệ xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Thông tư số 23/2007/NĐ-CP">09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Thông tư số 23/2007/NĐ-CP vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam">05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ.

Theo đó, Công ty TNHH King May Craft được phép bán vào thị trường nội địa nguyên liệu nhập khẩu (hương liệu dùng để sản xuất nến) nếu Công ty được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo các văn bản nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK-BCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2490/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2490/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/05/2011
Ngày hiệu lực 30/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2490/TCHQ-GSQL bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa doanh nghiệp chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2490/TCHQ-GSQL bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa doanh nghiệp chế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2490/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 30/05/2011
Ngày hiệu lực 30/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2490/TCHQ-GSQL bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa doanh nghiệp chế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2490/TCHQ-GSQL bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa doanh nghiệp chế

  • 30/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực