Công văn 2492/GSQL-GQ2

Công văn 2492/GSQL-GQ2 năm 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2492/GSQL-GQ2 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/GSQL-GQ2
V/v DNCX nhận gia công cho DNCX khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam.
(Địa chỉ: Đường E1, KCN Phố Ni A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 20190730/FCVN-VBTC ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam về việc DNCX thực hiện hoạt động nhận gia công cho DNCX khác, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đối vi dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định 1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, t chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, t chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đu tư, Luật doanh nghiệp”.

2. V thủ tục hải quan:

Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: các DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

3. Về việc thông báo cơ sở sản xuất:

Theo quy định tại điểm a.2 khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) thì trường hp thông tin về cơ sở gia công, sản xut hàng hóa xut khu đã thông báo có sự thay đi thì tchức, cá nhân phải thông báo bổ sung thông tin thay đổi cho Chi cục hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu s 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Thuộc tính Công văn 2492/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2492/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2492/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2492/GSQL-GQ2 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2492/GSQL-GQ2 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2492/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành15/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2492/GSQL-GQ2 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2492/GSQL-GQ2 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất

           • 15/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực