Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH

Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH năm 2015 về tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH 2015 điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2495/LĐTBXH-PCTNXH
V/v: tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT - TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Quyết định số 1008/QĐ - TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Ngày 25/6/2015, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban đề nghị đẩy nhanh việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện, phấn đấu đến hết năm 2015, 100% các cơ sở cai nghiện đều tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức điều trị cho những học viên nghiện chất dạng thuốc phiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện bằng thuốc Methadone.

2. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo cán bộ, cấp phép về điều trị Methadone và cung cấp đủ nguồn thuốc Methadone cho các Cơ sở cai nghiện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều trị bằng thuốc Methadone.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy nhanh việc thành lập các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, nhằm tiếp tục cấp phát thuốc Methadone khi học viên hết thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng.

Việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các Cơ sở cai nghiện phải thực hiện đúng theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Kết quả triển khai thực hiện báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ vào ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Văn Phòng Chính phủ (Vụ KG - VX);
- Lưu: VT, Cục PCTNXH (02b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Thuộc tính Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2495/LĐTBXH-PCTNXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH 2015 điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH 2015 điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2495/LĐTBXH-PCTNXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH 2015 điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2495/LĐTBXH-PCTNXH 2015 điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

           • 26/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực