Công văn 2499/BXD-HĐXD

Công văn 2499/BXD-HĐXD năm 2017 về thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2499/BXD-HĐXD 2017 thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1738/SXD-QLXD ngày 14/7/2017 của Bộ Công Thương về việc thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình quy định: Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của dự án có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án ; chủ trì thẩm định đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 5 của Luật Xây dựng năm 2014, tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án ; chủ trì thẩm định dự án có nội dung chủ yếu về mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến mục tiêu đầu tư, an toàn vận hành sử dụng và có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 05 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Do vậy, đối với các dự án có tỷ trọng xây dựng nhỏ, không quyết định đến mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, đề nghị áp dụng quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP để thực hiện. Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

Bộ Xây dựng thông báo để Bộ Công Thương được biết để hướng dẫn cơ quan quản lý chuyên môn và các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (LĐD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2499/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2499/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2499/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 2499/BXD-HĐXD 2017 thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2499/BXD-HĐXD 2017 thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2499/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Quang Hùng
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2499/BXD-HĐXD 2017 thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2499/BXD-HĐXD 2017 thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng

           • 23/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực