Công văn 25/BHXH-BCS

Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 25/BHXH-BCS
V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW với những nội dung cụ thể sau:

1. Chủ động tham mưu, báo cáo tỉnh ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Lập kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết một cách sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH nhận thức vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tập trung phân tích làm rõ các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

3. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật BHXH, BHYT để mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ngành là một tuyên truyền viên, chủ động vận động cơ quan, tổ chức, người lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; xây dựng các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia bám sát với mục tiêu của Nghị quyết; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và phòng, chống tình trạng trục lợi BHXH, BHYT; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết và định kỳ hàng tháng báo cáo với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về việc thực hiện Nghị quyết, chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

5. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan ở địa phương để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam.

7. Trước ngày 01/5/2013, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động triển khai Nghị quyết về BHXH Việt Nam (thông qua Văn phòng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Cán sự đảng các bộ: LĐTBXH, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Các tỉnh ủy, thành ủy (để phối hợp);
- Các đồng chí ủy viên Ban Cán sự;
- VP Đảng ủy BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VP BCS, CSXH

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 25/BHXH-BCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu25/BHXH-BCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2013
Ngày hiệu lực27/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu25/BHXH-BCS
        Cơ quan ban hànhBan Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành27/02/2013
        Ngày hiệu lực27/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

             Lịch sử hiệu lực Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

             • 27/02/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực