Công văn 25/TCHQ-TXNK

Công văn 25/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng máy chiếu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 25/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng máy chiếu


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy chiếu

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3574/HQHCM-TXNK ngày 21/11/2017 của Cục Hải quan TP. HCM báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng máy chiếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng máy chiếu (trừ loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71) được phân loại như sau:

- Loại có công suất chiếu lên màn ảnh đạt đến 300 inches hoặc lớn hơn thuộc mã số 8528.69.10 " - - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên".

- Loại có công suất chiếu lên màn ảnh đạt dưới 300 inches thuộc mã số 8528.69.90 "- - - Loại khác".

Theo các tài liệu kỹ thuật gửi kèm thì các mặt hàng nêu tại công văn số 3574/HQHCM-TXNK đều có công suất chiếu lên màn ảnh đạt đến 300 inches nên thuộc mã số 8528.69.10.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Công ty TNHH XNK Khánh An; Đ/c: 109 Đng Dung, P. Tân Định, quận 1, TP. HCM (thay trả lời Công văn số 19/CV ngày 13/12/2017);
- Lưu: VT, TXNK,
PL-Thanh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 25/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu25/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực02/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 25/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 25/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng máy chiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 25/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng máy chiếu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu25/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành02/01/2018
        Ngày hiệu lực02/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 25/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng máy chiếu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 25/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng máy chiếu

            • 02/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực