Công văn 25/TTg-NN

Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 25/TTg-NN 2021 chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến dự án thủy điện Hủa Na


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/TTg-NN
V/v xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7960/BNN-KTHT ngày 17 tháng 11 năm 2020 về việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tình hình triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg trên nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các dự án thủy điện khác trên toàn quốc cũng như trong toàn bộ dự án, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, gây bức xúc trong dư luận.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường theo thẩm quyền đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng bộ, thống nhất, không làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện; chỉ đạo tập trung hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án; tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân bị ảnh hưởng hiểu rõ các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường đất bị thu hồi, xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền, không để phát sinh những vấn đề tương tự./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TP;
- UBMTTQVN tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: ĐMDN, CN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 25/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu25/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 25/TTg-NN

Lược đồ Công văn 25/TTg-NN 2021 chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến dự án thủy điện Hủa Na


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 25/TTg-NN 2021 chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến dự án thủy điện Hủa Na
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu25/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 25/TTg-NN 2021 chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến dự án thủy điện Hủa Na

              Lịch sử hiệu lực Công văn 25/TTg-NN 2021 chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến dự án thủy điện Hủa Na

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực