Công văn 25/TTg-QHQT

Công văn số 25/TTg-QHQT về việc Chương trình phát triển kinh doanh với người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 25/TTg-QHQT Chương trình phát triển kinh doanh người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 25/TTg-QHQT
V/v Chương trình phát triển kinh doanh với người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ.

Hà Nội, ngày 4  tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bến Tre.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 17606/BTC-TCĐN ngày 26/12/2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung đàm phán với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) về Hiệp định Tài trợ cho Chương trình Phát triển Kinh doanh với người nghèo nông thôn tại Bến Tre và Cao Bằng do IFAD tài trợ, đã được ký tắt tại Rome (Italy) vào ngày 30/11/2007.

2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký chính thức Hiệp định tài trợ với Quỹ IFAD.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký Hiệp định.

4. Giao Bộ tư pháp ban hành "Ý kiến pháp lý" về Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan.

5. Giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Cao Bằng, thực hiện các điều kiện hiệu lực của Hiệp định và phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện Hiệp định khi có hiệu lực.

6. Giao Bộ Tài chính ký Hiệp định vay phụ với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam để thực hiện Tiểu Hợp phần 3, "Tín dụng nông thôn" với lãi suất 6% năm bằng VNĐ, vay trong 20 năm, trong đó có 5 năm ân hạn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, NN, ĐP,Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 25/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu25/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2008
Ngày hiệu lực04/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 25/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 25/TTg-QHQT Chương trình phát triển kinh doanh người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 25/TTg-QHQT Chương trình phát triển kinh doanh người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu25/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/01/2008
        Ngày hiệu lực04/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 25/TTg-QHQT Chương trình phát triển kinh doanh người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 25/TTg-QHQT Chương trình phát triển kinh doanh người nghèo tại Cao Bằng và Bến Tre do IFAD tài trợ

              • 04/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực