Công văn 250/BCĐDT-CQTT

Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 thông báo kết quả tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự cấp xã của Thành phố Hà Nội do Ban chỉ đạo đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 báo cáo 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã Hà Nội


BỘ QUỐC PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO TÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/BCĐĐT-CQTT
V/v thông báo kết quả tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự BCHQS cấp xã của Thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 1660/KH-BQP ngày 25 tháng 3 năm 2013 Kế hoạch tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012); ngày 29 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết. Ban chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng thông báo kết quả hội nghị tổng kết của thành phố Hà Nội và triển khai một số công việc cần chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Kết quả hội nghị tổng kết của thành phố Hà Nội

Ban chỉ đạo đào tạo thành phố đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ như: Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết ở cấp huyện đến thành phố; Cơ quan Thường trực giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị báo cáo trung tâm có chất lượng, đầy đủ các phụ lục phản ánh đúng nội dung đánh giá của báo cáo; báo cáo đánh giá thực chất ưu, khuyết điểm công tác đào tạo trong 10 năm, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và nguyên nhân ưu, khuyết điểm; đề ra được những chủ trương, giải pháp trong thời gian tới.

Thành phần triệu tập dự hội nghị đầy đủ các cơ quan liên quan như: Lãnh đạo UBND thành phố; Tư lệnh, Chính ủy, các cục, phòng, ban chức năng của BTL; UBND cấp huyện, quận, các sở, ngành của thành phố; đại diện phòng nội vụ cấp huyện, quận; lãnh đạo trường chính trị Lê Hồng Phong; Ban giám hiệu Trường quân sự thành phố; chỉ huy trưởng, chính trị viên các quận, huyện và có 76 đồng chí học viên khóa 1 tham dự hội nghị;

Tổ chức hội nghị chặt chẽ; Trưởng ban chỉ đạo đào tạo của thành phố chủ trì hội nghị; các ý kiến phát biểu trong hội nghị có chất lượng, đánh giá, làm rõ ưu, khuyết điểm và kiến nghị, đề xuất sát với công tác đào tạo của thành phố trong thời gian tới;

Kết thúc hội nghị tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể và 9 cá nhân.

2. Một số công việc cần chỉ đạo thực hiện tổng kết ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Ban chỉ đạo đào tạo xây dựng kế hoạch tổng kết khoa học, chặt chẽ; Cơ quan Thường trực giúp Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo trung tâm đánh giá đúng thực chất công tác đào tạo; đánh giá những mặt mạnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức ở địa phương triển khai đồng bộ thống nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, đạt mục tiêu đào tạo Chính phủ quy định; góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở (có hệ thống phụ lục đầy đủ theo hướng dẫn);

b) Chủ trì hội nghị do Lãnh đạo UBND cấp tỉnh, phần báo cáo trung tâm có thể do Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh thực hiện; nhưng duy trì và kết luận hội nghị phải là lãnh đạo UBND cấp tỉnh;

c) Ngoài Ban chỉ đạo đào tạo của tỉnh, thành phần triệu tập đầy đủ đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan; nhất là cơ quan nội vụ, tài chính, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục, bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đào tạo... đối với các huyện, thị xã, quận trong tỉnh, thành phố mời lãnh đạo huyện ủy, UBND, một số phòng chức năng có liên quan, Ban CHQS huyện; căn cứ tình hình từng địa phương để triệu tập thành phần dự hội nghị;

d) Địa điểm tổ chức hội nghị tại UBND cấp tỉnh; vì điều kiện thực sự cần thiết mới tổ chức tại Bộ CHQS tỉnh;

đ) Thời gian tổ chức hội nghị ½ ngày;

e) Khen thưởng: Ngoài giấy khen của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; thì có danh sách đề nghị giấy khen của Tư lệnh quân khu, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trường hợp đặc biệt xuất sắc thì đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; thực hiện theo hướng dẫn khen thưởng trong tổng kết của Tổng cục Chính trị;

f) Ban chỉ đạo đào tạo các tỉnh trước khi tổ chức tổng kết báo cáo Ban chỉ đạo tổng kết Bộ quốc phòng qua Cơ quan Thường trực (Cục dân quân tự vệ/BTTM), để Ban chỉ đạo Bộ quốc phòng và Cơ quan Thường trực phân công cán bộ dự, nắm và theo dõi tổng hợp kết quả chung trong phạm vi toàn quốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.HL, N 140b.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO
CỤC TRƯỞNG CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ
Trung tướng Hoàng Châu Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 250/BCĐDT-CQTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu250/BCĐDT-CQTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2013
Ngày hiệu lực08/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 250/BCĐDT-CQTT

Lược đồ Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 báo cáo 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 báo cáo 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu250/BCĐDT-CQTT
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo đào tạo
        Người kýHoàng Châu Sơn
        Ngày ban hành08/04/2013
        Ngày hiệu lực08/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 báo cáo 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 250/BCĐDT-CQTT năm 2013 báo cáo 10 năm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã Hà Nội

             • 08/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực