Công văn 2500/BTP-PBGDPL

Công văn 2500/BTP-PBGDPL năm 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2500/BTP-PBGDPL 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/BTP-PBGDPL
V/v triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án). Để Đề án được triển khai thực hiện thống nhất, đng bộ, có hiệu quả, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án phù hợp với điều kiện thực tế bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cả giai đoạn và hàng năm; chỉ đạo rà soát, bổ sung, b trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án; lng ghép thực hiện có hiệu quả Đề án với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn, hàng năm.

2. Xây dựng, hoàn chnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương:

a) Đối với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đãCổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL: Đề nghị đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các trang thiết bị hiện có để bổ sung phù hợp đáp ứng việc xây dựng, duy trì, quản trị và vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; rà soát, thiết lập vị trí giao diện đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin PBGDPL với Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, vận hành; đáp ứng yêu cầu tại mục III.2 Điều 1 Quyết định ban hành Đề án; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, tích hp thông tin với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước được đưa vào vận hành);

b) Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa có Trang thông tin điện tử PBGDPL: Đề nghị nghiên cu xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL theo yêu cầu tại mục III.2 Điều 1 Quyết định ban hành Đề án.

3. Căn cứ vào đối tượng, nhu cầu thực tiễn, lựa chọn nhng vấn đề, nội dung pháp luật mới, được người dân quan tâm để xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL đăng tải lên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thí điểm và thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội, mạng viễn thông; đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trên các diễn đàn giao lưu trực tuyến, phương tiện thông tin đại chúng;

4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét, đường truyền internet...) để cập nhật thông tin, tài liệu lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chuẩn bị điều kiện trang thiết bị (máy tính, đường truyền) tại các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng tin học, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

6. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị chuyên môn trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ và Đề án bảo đảm khả thi, phù hợp, phát huy vai trò theo chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối hoạt động và kinh phí thực hiện Đề án theo quy định tại mục V.2 Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019.

7. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 08/12 hàng năm (được tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 04.62739468/0979330326, đng chí Hồ Thị Nga) để phối hợp giải quyết, tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, V
PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2500/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2500/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2500/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 2500/BTP-PBGDPL 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2500/BTP-PBGDPL 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2500/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2500/BTP-PBGDPL 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2500/BTP-PBGDPL 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực