Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 2505/LĐTBXH-LĐTL về việc chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo NĐ 187/2004/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2505/LĐTBXH-LĐTL
V/v chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3503/SLĐTBXH-LĐ ngày 24/6/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2007.

Như vậy, các chế độ và quyền lợi đối với người lao động (từ công ty nhà nước chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần) thôi việc trước ngày 01/8/2007 được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ đối với người lao động (từ công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần) thôi việc tại công ty cổ phần theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Thuộc tính Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2505/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo NĐ 187/2004/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo NĐ 187/2004/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2505/LĐTBXH-LĐTL
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýPhạm Minh Huân
       Ngày ban hành17/07/2008
       Ngày hiệu lực17/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo NĐ 187/2004/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2505/LĐTBXH-LĐTL chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước theo NĐ 187/2004/NĐ-CP

            • 17/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực