Công văn 2507/QLCL-CL1

Công văn 2507/QLCL-CL1 năm 2015 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2507/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2507/QLCL-CL1
V/v quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào French Polynesia;
-
Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 24/7/2015, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 979 CM (thay thế sắc lệnh số 651 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật (trong đó có thủy sản) nhập khu vào French Polynesia. Theo đó, Cơ quan thm quyền French Polynesia đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng sản phm xuất khu vào thị trường này và kèm theo mẫu chứng thư mới (Xem Phụ lục 1 v danh mục sản phm và mẫu chứng thư ban hành kèm theo Sc lệnh s 979 CM ngày 24/7/2015 gửi kèm), thời hạn áp dụng quy định mới từ ngày 01/11/2015.

Đ thực hiện quy định của French Polynesia, Cục yêu cầu các đơn vị:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào French Polynesia:

- Nghiên cứu kỹ quy định mới của French Polynesia liên quan đến nhập khẩu thủy sản quy định tại chương IV sắc lệnh số 979 CM, đặc biệt là v kim soát dịch bệnh, các yêu cu đi với vùng nuôi và phương pháp xử lý, chế biến đi với các loài, dạng sản phẩm cụ thể để chủ động thiết lập các biện pháp kim soát phù hợp đáp ứng quy định của French Polynesia;

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu French Polynesia để có thêm thông tin chi tiết, tránh các vướng mắc khi xut khu sản phm thủy sản vào thị trường này;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và xuất khẩu, đăng ký với Trung tâm vùng để được kiểm tra cấp chứng thư theo mẫu mới cho lô hàng thủy sản nhập khu vào French Polynesia từ ngày 01/11/2015.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn thực hiện các yêu cầu của French Polynesia đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này.

- Kiểm tra, cấp chứng thư theo mẫu mới cho các lô hàng thủy sản nhập khu vào French Polynesia kể từ ngày 01/11/2015. Trong đó, cần lưu ý quy định tại chương IV sắc lệnh số 979 CM về kiểm soát dịch bệnh, các yêu cầu về phương pháp xử lý, chế biến đối với các sản phẩm cụ thể để kiểm tra, xác nhận các nội dung phải tương ứng tại mục IV, V của chứng thư.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đ nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục trưởng (để b/c);
-
Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ;
-
VASEP;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2507/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2507/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2507/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2507/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2507/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNgô Hồng Phong
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2507/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2507/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 2015

              • 30/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực