Công văn 2509/CXBIPH-PC

Công văn 2509/CXBIPH-PC năm 2014 trả lời Tổng cục Hải quan về mặt hàng bút nói điện tử do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2509/CXBIPH-PC 2014 mặt hàng bút nói điện tử Cục Xuất bản In Phát hành


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2509/CXBIPH-PC
V/v trả lời Tổng cục Hải quan về mặt hàng bút nói điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thừa ủy của quyền lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến trả lời công văn số 6009/TCHQ-TXNK ngày 28/5/2014 của Tổng cục Hải quan, như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Luật xuất bản năm 2012:

- “4. Xuất bản phẩm tác phẩm, tài liệu.... xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

a) Sách in;

b) Sách chữ nổi;

c) Tranh, ảnh bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp

d) Các loại lịch;

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.”

- “9. Xuất bản phẩm điện tử là xuất bản phẩm quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 4 Điều này được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử”.

Nếu mặt hàng bút nói điện tử (bút chấm vào sách để đọc) nhập khẩu kèm theo sách, sử dụng để phát ra âm thanh khi tiếp xúc (chấm) vào nội dung in trên sách giấy (hoặc sách điện tử) nhằm phục vụ giảng dạy, học tập (không thể sử dụng một cách độc lập như com-pa hoặc thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy) thì có thể xem xét áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng như đối với mặt hàng sách giáo khoa.

Mặt khác, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện loại bút nói điện tử với tính năng như trên và có thêm tính năng thu âm và phát lại âm thanh vừa thu thì đề nghị cân nhắc, xem xét để áp dụng thuế suất GTGT phù hợp, vì loại bút này cũng có thể thu âm để sử dụng vào mục đích khác, tùy dung lượng (hoặc thời lượng) thu âm có thể không nhiều như các thiết bị ghi âm chuyên dụng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành trả lời để Tổng cục Hải quan được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLPH;
- Lưu: VT, PC, ĐTQ. (7)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2509/CXBIPH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2509/CXBIPH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2509/CXBIPH-PC

Lược đồ Công văn 2509/CXBIPH-PC 2014 mặt hàng bút nói điện tử Cục Xuất bản In Phát hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2509/CXBIPH-PC 2014 mặt hàng bút nói điện tử Cục Xuất bản In Phát hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2509/CXBIPH-PC
        Cơ quan ban hànhIn và Phát hành, Cục Xuất bản
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Bảo
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2509/CXBIPH-PC 2014 mặt hàng bút nói điện tử Cục Xuất bản In Phát hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2509/CXBIPH-PC 2014 mặt hàng bút nói điện tử Cục Xuất bản In Phát hành

           • 10/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực